Welke bedrijfswaarderingen zijn er?

Bij de verkoop van uw bedrijf wilt u weten wat uw onderneming waard is. Er zijn echter grote verschillen in de wijze waarop dit wordt berekend. Denk daarbij aan de Discounted Cash Flow (DCF) en de verbeterde rentabiliteitswaarde methode. De diverse methodieken, ook wel multiples’ genoemd, kunnen zorgen voor onduidelijkheid bij koper en verkoper. De Marktlink Multiple kan in dat geval een verhelderende rol spelen. In een paar stappen berekent u een betrouwbare indicatie van uw bedrijfswaarde.

Bedrijfswaardering: een complex proces

Veel kopers en verkopers die willen weten welke waarde een onderneming vertegenwoordigt, worden vaak op het verkeerde been gezet door complexe en ondoorzichtige methodieken. Bovendien verschillen deze methodieken per branche en per land. Zo waarderen accountants veelal op boekhoudkundige grondslagen en kijken zij vooral naar de boekwaarde van een bedrijf tezamen met een goodwill bedrag. Waarderingspecialisten werken met methodieken op basis van economische grondslagen: de geldstromen die een bedrijf voortbrengt.

De verschillende methodes

De gedetailleerde en professionele DCF methode bepaalt de waarde van een bedrijf op basis van toekomstige inkomsten die uit de onderneming beschikbaar komen voor de verschaffers van eigen en vreemd vermogen van het bedrijf. De verbeterde rentabiliteitswaarde methode gaat uit van de (toekomstige) winsten die het bedrijf bij voortzetting van de ondernemingsactiviteiten kan realiseren. In de M&A-markt wordt daarentegen vrijwel altijd gewerkt met zogeheten EBITDA- of EBIT-multiples. Oftewel de waarde van een bedrijf wordt uitgedrukt in een aantal maal de verwachtte toekomstige verdiencapaciteit.

Hoe werkt de Marktlink Multiple?

Al deze methoden zorgen dat ondernemers door de bomen het bos niet meer zien. Wij hebben om die reden een model ontwikkeld waarin naast de branche multiple ook rekening wordt gehouden met de EBITDA omvang (hoe hoger de EBITDA, hoe hoger de multiple), personeelsomvang (hoe meer mensen, hoe hoger de multiple) en bovenal of het management wel of niet wil mee participeren na de verkoop. Met name private equity vindt het waarde verhogend als het management wil participeren. Ieder kwartaal wordt de Marktlink Multiple aangescherpt op basis van meer dan 250 jaar dealervaring, 1.000 transacties en de huidige stand van de overnamemarkt.

Doe de Marktlink Multiple

Belangrijk

De Marktlink Multiple geeft op een beperkt aantal criteria slechts een prijsindicatie aan. Elk geval is uniek en daarom adviseren wij u voor een grondige waardering contact op te nemen met één van onze specialisten. Zij kunnen u alles vertellen over de verschillende multiples, maar met name over de Marktlink Multiple.