Wat is een multiple?

Bij de verkoop van uw bedrijf wilt u uiteraard weten wat uw onderneming waard is. Er zijn echter grote verschillen in de wijze waarop dit wordt berekend. Dit gebeurt namelijk op basis van zogenaamde multiples. Wij leggen graag uit hoe dit werkt.

Bedrijfswaardering via multiples

Veel kopers en verkopers die willen weten welke waarde een onderneming vertegenwoordigt, worden vaak op het verkeerde been gezet door complexe en ondoorzichtige methodieken. Deze methodieken worden ook wel multiples genoemd. Dit zijn bepaalde vuistregels om tot een indicatie van de waarde of reële prijs van een onderneming te komen. Voor diverse branches en type bedrijven zijn factoren die als multiple worden gebruikt.

Verschillende multiples

Accountants waarderen veelal op boekhoudkundige grondslagen en kijken zij vooral naar de boekwaarde van een bedrijf tezamen met een goodwill bedrag. Waarderingspecialisten werken met methodieken op basis van economische grondslagen: de geldstromen die een bedrijf voortbrengt. In de M&A-markt wordt daarentegen vrijwel altijd gewerkt met zogeheten EBITDA– of EBIT-multiples. Oftewel de waarde van een bedrijf wordt uitgedrukt in een aantal maal de verwachtte toekomstige verdiencapaciteit.

Marktlink Multiple

Al deze methoden zorgen dat ondernemers door de bomen het bos niet meer zien. Marktlink heeft om die reden een model ontwikkeld waarin naast de branche multiple ook rekening wordt gehouden met de EBITDA omvang (hoe hoger de EBITDA, hoe hoger de multiple), personeelsomvang (hoe meer mensen, hoe hoger de multiple) en bovenal of het management wel of niet wil mee participeren na de verkoop. Met name private equity vindt het waarde verhogend als het management wil participeren.