Wat is de Marktlink Multiple?

De prijs die bij overdracht wordt betaald voor bedrijven is in veel gevallen een vermenigvuldiging van het brutobedrijfsresultaat (EBITDA x factor). Het brutobedrijfsresultaat is het resultaat (winst) vóór afschrijvingen, interest en winstbelasting. De factor waarmee vermenigvuldigd wordt, noemen we binnen de M&A-sector de multiple. Met de multiple en de EBITDA wordt de ondernemingswaarde vastgesteld; door hier de liquide middelen bij op te tellen en de rente dragende schulden ervan af te trekken – met een eventuele correctie voor een afwijkend werkkapitaal – wordt de prijs van de aandelen berekend.

Deze multiple kan worden opgehaald uit een aantal bronnen. Maar een nadeel van deze bronnen is dat zij vrijwel enkel rekening houden met de sector. Een groothandel waar de ondernemer afscheid neemt met 8 man personeel krijgt daarmee dezelfde multiple als een groothandel met 50 personeelsleden en een managementteam wat na overname onveranderd is. Tevens wordt een multiple die betaald wordt hoger als de absolute EBITDA hoger is.

Vrijwel nooit wordt het aantal medewerkers van de onderneming en/of de participatie van het management en/of de oplopende multiple bij een stijgende EBITDA meegenomen bij het bepalen van deze multiple lijstjes. Marktlink weet door haar ruim 250 jaar aan opgetelde ervaring en circa 1.000 gesloten deals als geen ander dat juist deze drie kenmerken ook belangrijk zijn om tot de juiste multiple te komen.

Op basis van openbaar beschikbare bronnen van multiples uit de transactiewereld, brede praktijkervaring en waarderingsexpertise heeft Marktlink een slim model gemaakt; De Marktlink Multiple. Met de Marktlink Multiple kunt u door het invullen van een aantal gegevens binnen enkele seconden de multiple, en daarmee de verwachte waarde, van een bedrijf bepalen.

Ieder kwartaal wordt de Marktlink Multiple aangescherpt op basis van de ervaringen en resultaten uit de markt. Zo bent u altijd gegarandeerd van een actuele en representatieve multiple.

De Multiple geeft op een beperkt aantal criteria slechts een prijs-indicatie aan. Elk geval is uniek derhalve adviseren wij u voor een grondige waardering contact op te nemen met één van onze specialisten.