Wat houdt de EBITDA in?

Bij het bepalen van de bedrijfswaarde van een onderneming is één van de meest gebruikte formules: het bedrijfsresultaat vermenigvuldigd met een branche-specifieke multiple. De formule kan worden ingevuld met de ‘EBITDA’. Wat betekent deze term precies en wat is de impact op het resultaat? Wij geven uitleg.

Over EBITDA

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Of in het Nederlands: inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijving en amortisatie. De EBITDA is de berekening die de maatstaf vormt voor de brutowinst met enkel de aftrek van de overheadkosten van een bedrijf.

Werkwijze

EBITDA laat het cash genererend vermogen van een onderneming zien, en laat daarbij afschrijvingen en amortisaties buiten beschouwing. Wanneer u bijvoorbeeld grote investeringen heeft gedaan ter vervanging van het wagenpark of de aanschaf van nieuwe machines, geeft dit nog steeds het verdienende vermogen van de onderneming weer.

Meer info

Wilt u meer weten over de EBITDA? Of wilt u graag de Marktlink Multiple uitvoeren? In een paar stappen berekent u een betrouwbare indicatie van uw bedrijfswaarde. Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten.