Waarde van uw bedrijf bepalen

Bij de verkoop van uw onderneming wilt u natuurlijk weten wat uw onderneming waard is. Vanzelfsprekend zijn daar een aantal vuistregels voor. Door middel van formules en ‘multiples’ is een bedrijfswaarde redelijk in te schatten. We zien in de praktijk echter dat dit niet altijd doorslaggevend is. Daarom hebben wij de Marktlink Multiple ontwikkeld. Maar hoe werkt deze?

Hoe werkt de Marktlink Multiple?

De Marktlink Multiple kan worden opgehaald uit een aantal bronnen. Maar een nadeel van deze bronnen is dat zij vrijwel enkel rekening houden met de sector. Een groothandel waar de ondernemer afscheid neemt met 8 man personeel krijgt daarmee dezelfde multiple als een groothandel met 50 personeelsleden en een managementteam wat na overname onveranderd is. Tevens wordt een multiple die betaald wordt, hoger als de absolute EBITDA hoger is.

Vrijwel nooit wordt het aantal medewerkers van de onderneming en/of de participatie van het management en/of de oplopende multiple bij een stijgende EBITDA meegenomen bij het bepalen van een bedrijfswaarde. Marktlink weet door haar ruim 250 jaar aan opgetelde ervaring en circa 1.000 gesloten deals als geen ander dat juist deze drie kenmerken ook belangrijk zijn om tot de juiste multiple te komen.

Op basis van openbaar beschikbare bronnen van multiples uit de transactiewereld, brede praktijkervaring en waarderingsexpertise heeft Marktlink dit slimme model gemaakt. Met de Marktlink Multiple kunt u door het invullen van een aantal gegevens binnen enkele seconden de multiple, en daarmee de verwachte waarde, van een bedrijf bepalen.

Heeft u interesse?

De Marktlink Multiple biedt u dus een indicatie van de actuele waarde van een onderneming. Praktijktoetsing vindt plaats door onze meer dan 100 collega’s die (in)direct betrokken zijn bij uiteenlopende bedrijfsoverdrachten.

Let op: de Marktlink Multiple is slechts indicatief en er kunnen nimmer rechten worden ontleend aan de juistheid van de aangegeven multiple.

Mocht u persoonlijk van gedachten willen wisselen over onze Multiple en/of de daaruit voortgekomen indicatieve bedrijfswaarde? Bel: +31 (0) 20 470 93 74 of mail naar info@marktlinkmultiple.nl.