Valkuilen bij het waarderen van een onderneming

Op papier kunt u de waarde van uw bedrijf heel goed berekenen. Maar ook de kopers van uw bedrijf moeten die prijs kunnen of willen betalen. In dit artikel zult u enkele problemen uit de taxatiepraktijk tegenkomen. Het is heel verleidelijk om te dromen van een goed verkooprendement, en veel verkopers doen precies dat. Het is echter verstandig om eventuele valkuilen te overwegen zonder u teleur te stellen.

Eenzijdig perspectief

Ondernemers hebben nog wel eens de neiging om hun eigen bedrijfswaarde te berekenen vanuit een eenzijdig perspectief. Zo heeft bijvoorbeeld een willekeurige ondernemer een bedrijf dat al jarenlang stabiel een EBITDA realiseert van € 500.000,-. Daarnaast ontvangt de ondernemer ieder jaar een managementfee van € 100.000,-. In totaal een bedrag van € 600.000,-. De ondernemer maakt een inschatting dat zijn bedrijf wel voor zes keer de winst kan worden verkocht en maakt een berekening die uitkomt op € 3.600.000,-. Een heel mooi bedrag maar helaas niet realistisch.

De ondernemer in kwestie vergeet dat de nieuwe eigenaar/de koper óók een salaris moet hebben, dus de managementfee die meegenomen is in de berekening valt sowieso al af. Daarnaast blijkt vaak achteraf dat ondernemers de multiple te hoog inschatten. In de praktijk blijkt dat het bedrijf niet voor zes keer de winst kan worden verkocht maar ‘slechts’ voor drie keer. Zo verandert de ingeschatte transactiesom van € 3.600.000,- naar € 1.500.000,-. Alsnog een mooi bedrag maar beduidend lager.

Perspectief van de koper

De meeste waarderingsmethoden gaan uit vanuit het perspectief van de verkoper. Als u deze formules volgt komt u op een bepaald bedrag, gebaseerd op uw eigen businessplan. Voor een koper is het echter helemaal niet relevant wat u met het bedrijf van plan bent. Een koper is alleen maar geïnteresseerd in kasstromen die in de toekomst kunnen worden gerealiseerd en zal komen met een eigen businessplan. Daarnaast hangt een overnamesom ook sterk af van het type koper waarmee u te maken krijgt.

Zo levert een verkoop aan een strategische partij doorgaans het meeste op. Met het aankopen van uw onderneming kan de partij synergievoordelen behalen en daardoor de koopsom ‘makkelijker’ terugverdienen. Strategische partijen zijn daardoor vaak bereid meer te bieden dan andere partijen.

Beschikbaarheid van kapitaal

We kunnen allerlei berekeningen maken om uw bedrijfswaarde te bepalen maar onderaan de streep bent u afhankelijk van de beschikbaarheid van kapitaal. Zo zorgt een lage rentestand bijvoorbeeld dat geld relatief ‘goedkoop’ kan worden geleend waardoor partijen sneller bereid zijn om meer te bieden. Hoe meer kapitaal er beschikbaar is, des te groter de kans dat uw transactiesom hoger zal uitvallen. Zo kan het voorkomen dat u uitstekend kunt beargumenteren waarom uw onderneming € 4.000.000,- waard is, maar als de beste partij ‘maar’ maximaal € 3.000.000,- kan bieden is dat helaas de realiteit waarmee u de onderhandelingstafel betreedt. Hier zal u dan genoegen mee moeten nemen.

Bij het maken van een bedrijfswaardering is het altijd belangrijk om rekening te houden met meerdere, externe factoren. Inschattingen zijn niet definitief en kunnen afhankelijk van het perspectief van waaruit de onderneming wordt bekeken flink uiteenlopen. Zou u een keer een zo accuraat mogelijke bedrijfswaardering willen ontvangen, of gewoon een keer vrijblijvend willen sparren met één van onze overnameadviseurs? Neem dan nu contact met ons op.