De pre-exit: Hoe iedereen twee keer wint

Met veel dry powder beschikbaar bij de private equity-partijen is een relatief nieuwe transactievorm terrein aan het winnen in de Nederlandse en Europese middenmarkt. Bij een pre-exit transactie wordt een bedrijf over een bepaalde tijdsperiode twee keer verkocht. Meestal in een tijdsbestek van vijf tot zeven jaar.

Bij de eerste fase worden alle aandelen in een onderneming verkocht aan een nieuw opgerichte koopholding. Ongeveer de helft van de transactie wordt gefinancierd door de investeerder en de verkoper, vaak ook de oprichter van het bedrijf. De verkoper is verplicht om te herinvesteren in de koopholding om op deze manier verbonden te blijven aan het bedrijf, dit is vaak voor een vooraf overeengekomen tijdsperiode. De andere helft van de transactie wordt gefinancierd door een externe partij (bank).

Meestal wordt de transactie zo gestructureerd dat of de investeerder dan wel de verkoper een substantieel minderheidsbelang of een klein meerderheidsbelang van de koopholding in handen heeft.

Met de nieuw aangetrokken investeerder en (bank)financiering is het bedrijf in staat de komende jaren flink (versneld) door te groeien. Dit kan de omvang van het bedrijf flink doen toenemen, wat op haar beurt kan leiden tot een hogere multiple en grotere bedrijfswaarde.

Tijdens de tweede fase wordt het bedrijf weer aan de markt aangeboden. Ditmaal worden 100% van de aandelen verkocht aan een derde partij. Dit kunnen allerlei soorten kopers zijn, investeerders, strategische kopers, er zijn tal van mogelijkheden.

Het proces van de pre-exit staat hier simpel geïllustreerd:
Pre Exit - Marktlink Multiple

  1. Pre-exit transactie ​
  2. Groeien en/of kopen met partner​
  3. Volledige exit na 3-5 jaar

De pre-exit is een interessant alternatief voor ondernemers die een deel van de ondernemingswaarde vandaag al wensen te verzilveren maar nog geen volledige afstand van het bedrijf willen doen. Investeerders verwelkomen de pre-exit, niet alleen omdat ze kunnen profiteren van de gecombineerde expertise van koper en verkoper, maar bovenal omdat het risico beperkt wordt. Het schept de mogelijkheid om de belangen van alle aandeelhouders op een lijn te krijgen tijdens een volgende groeifase.

Wilt u meer weten over de pre-exit transactie structuur en welke waardevermeerdering het voor uw bedrijf op kan leveren? Neem contact op met een van de Marktlink M&A specialisten!