De EBITDA: Wat is het en hoe berekent u het?

EBITDA staat voor ‘earnings before interest, tax, depreciation and amortisation’, en het is een ontzettend belangrijke component in de Marktlink Multiple-berekening. De EBITDA wordt ook wel het brutobedrijfsresultaat genoemd. Dit is dus iets anders dan het bedrijfsresultaat (of EBIT) dat vaak in de jaarrekening vermeld staat. Om tot de EBITDA te komen moeten de afschrijvingen bij het bedrijfsresultaat worden opgeteld. De EBITDA is voornamelijk om de volgende twee redenen een zeer belangrijke component in de berekening van de waarde van het bedrijf.

Allereerst zorgt een hogere EBITDA in de formule ‘EBITDA X Multiple’ uiteraard voor een hogere uitkomst en dus een hogere ondernemingswaarde. De EBITDA heeft echter ook invloed op de hoogte van de multiple zelf.

In de praktijk worden namelijk vaak hogere multiples toegekend aan grotere ondernemingen. Dit heeft alles te maken het feit dat kleinere bedrijven volatieler zijn en daarmee risicovoller. Aangezien de EBITDA een maatstaf is van omvang, hebben ondernemingen met een hogere EBITDA dus kans op een hogere multiple als gevolg van deze ‘size premium’.

Maar hoe komt u tot de EBITDA van uw onderneming?

Om u een beeld te geven van de EBITDA en hoe deze bepaald wordt is onderstaande versimpelde berekening opgesteld.

Een resultatenrekening:

 Netto-omzet €           1.000
 -/- inkoopwaarde van de omzet €              300
 = Bruto marge €              700
 -/- Afschrijvingen €              100
 -/- Diverse kosten €              200
 = Operationeel resultaat €              400
 -/- Saldo rentebaten en – lasten €                50
 = Netto winst €              350
 -/- Belastingen €                50
 = Netto winst na belastingen €              300

Vertaald naar EBITDA

 Nettowinst €              300,00
 + Afschrijvingen €              100,00
 = Cashflow €              400,00
+ Belastingen €                 50,00
 + Rentebaten en -lasten €                 50,00
 = EBITDA €              500,00


Wilt u meer weten over de EBITDA of hoe deze berekend wordt? Neem contact op met een van de waarderingsexperts van Marktlink! Mail naar info@marktlinkmultiple.nl.