Werkkapitaal bij de overname van een bedrijf

Werkkapitaal is een thema dat later in de afronding van een bedrijfsovername vaak een discussie vormt. Dit geldt voornamelijk in situaties waar een overname tot stand is gekomen op basis van de ‘cash and debt free’-ondernemingswaarde. Echter, zijn veel van deze discussies ongegrond. Vaak ontstaan ze uit onwetendheid over het effect van werkkapitaal van een bedrijf.

Stel direct uw vraag

Neem contact op

Werkkapitaal

Elke onderneming heeft werkkapitaal nodig. Neem bijvoorbeeld debiteuren, voorraad en alles wat nodig is om de activiteiten van een onderneming uit te kunnen voeren. Liquide middelen, voor zover niet nodig voor de activiteiten van de onderneming, horen niet bij het werkkapitaal. Dit kapitaal is niet constant. Zo zal seizoensgebonden werk bijvoorbeeld een deel van het jaar minder tot geen debiteuren hebben, of is er een fluctuatie in de voorraad van een onderneming. Afhankelijk van de periode van het jaar kan het voorkomen dat het werkkapitaal hoger is dan gebruikelijk, dan zal de netto schuldpositie eveneens hoger zijn. Indien dan de prijs overeengekomen is op basis van de ‘cash and debt free’-methode, wordt de prijs van de aandelen bepaald door de netto schuldpositie van de ondernemingswaarde af te trekken.

Als dus een onderneming wordt gekocht in een periode dat de netto schuldpositie hoger is, resulteert dat in een lagere aandelenwaarde. Dit is wat vaak de discussie doet oplaaien. Als dan blijkt dat er geen regeling was getroffen met betrekking tot het corrigeren van het werkkapitaal op de effectieve datum in vergelijking met het gebruikelijke werkkapitaal, bestaat het risico dat de partijen niet meer tot een overeenkomst komen.

Private Cash and debt free

Om deze – eigenlijk onnodige – verschillen van mening te voorkomen is het te adviseren om vanaf het begin van de onderhandelingen volstrekt helder te zijn over de manier waarop de prijs voor de aandelen op de effectieve datum wordt bepaald. Enerzijds kan dit zijn op basis van de ‘cash and debt free’ ondernemingswaarde, verminderd met de netto schuldpositie een eventuele correctie voor het werkkapitaal. Anderzijds kan dit zijn door het boekhoudkundig eigen vermogen dat wordt verondersteld op de effectieve datum vast te leggen. De correctie in verband met een eventuele afwijkingen van het werkkapitaal kan in dit laatste geval achterwege blijven.

Succesvolle overname

Samen met u stellen wij alles in het werk om tot een succesvol overnameproces te komen. Aangezien Marktlink meer dan 25 jaar ervaring en vele honderden aankooptransacties op haar naam heeft, kent het als geen ander alle haken en ogen die spelen bij het kopen van een bedrijf. Maar ook de succesfactoren om het beste resultaat te realiseren. Ook wanneer u zelf denkt: ‘ik wil mijn bedrijf verkopen’, dan kunnen wij u daarbij van dienst zijn. Neem contact met onze adviseurs op om de mogelijkheden te bespreken.