Wat is mijn bedrijfsschuld?

Bijna iedereen heeft wel schulden. Neem bijvoorbeeld een hypotheek, een product dat wordt afbetaald in termijnen of geleend geld van een familielid. Bij bedrijfsvoering is dat niet anders. Toch worden ondernemers regelmatig verrast door de daadwerkelijke schuld bij de waardebepaling van een onderneming. De definitie van de nettoschuld is subjectief en in de praktijk bestaan er veel misverstanden over. De complexiteit wordt namelijk vaak onderschat.

Stel direct uw vraag

Neem contact op

Schuld

De ondernemingswaarde kan op verschillende manieren berekend worden, waarvan de Discounted Cash Flow en de EBITDA-methode de meest voorkomende zijn. Bij de EBITDA-methode, wordt de EBITDA van een onderneming vermenigvuldigd met een bepaalde factor, de ‘multiple’. Vervolgens wordt de prijs van de aandelen vastgesteld door de nettoschuld ervan af te trekken. Ook al lijkt het vaak duidelijk wat de nettoschuld is, ligt dit vaak wat gecompliceerder. Naast schulden en liquide middelen in de gerapporteerde balans zijn er in de praktijk meerdere posten die in aanmerking kunnen komen voor nettoschuld. Ook kunnen koper en verkoper verschillen van perspectief en het oneens zijn over wat precies wordt aangemerkt als ‘schuld’.

Rentedragende schuld

Hoewel de rentedragende schuld tot op de cent nauwkeurig kan worden bepaald, hoeft die niet gelijk te zijn aan de daadwerkelijke schuld die kopende partij overneemt. Wanneer bijvoorbeeld in het verleden kapitaal is geleend op basis van gefixeerde rente en die lening door een overname versneld wordt afgelost, kan de kapitaalverstrekker een bedrag eisen, gebaseerd op de misgelopen rente-inkomsten.

Cash

Ook liquide middelen kunnen een duidelijk verschil maken op de datum van economische overdracht. Hoewel ze vrij nauwkeurig bepaald kunnen worden, moet er verschil worden gemaakt tussen liquide middelen die echt beschikbaar zijn, en liquide middelen die vereist zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Zo kan een onderneming veel cash op de balans hebben staan, maar als het grotendeels bestemd is voor het uitbetalen van de salarissen draagt het niet bij aan de waarde van de onderneming.

De staat van operationele activa/passiva

Bij de berekening van de bedrijfswaarde wordt vaak gekeken naar de in de toekomst te realiseren kasstromen. Het uitgangspunt voor een positieve waarde is dat een bedrijf op termijn operationele kasstromen realiseert die de investeringsbehoefte overstijgen. Echter, als er in het verleden te weinig is geïnvesteerd zal die toekomstige investeringsbehoefte hoger liggen dan verwacht. Een koper zou deze investeringen als ‘debt-like’ kunnen aanmerken waardoor koper en verkoper het oneens kunnen worden over de nettoschuld.

De nettoschuld is één van de bepalende factoren voor de eindopbrengst van een verkoop. Het is dus zeer belangrijk om exact te weten wat uw nettoschuld is en waar discussie over kan ontstaan.

Contact

Mocht u meer willen weten over een bedrijfsschuld, dan raden wij aan om een afspraak te maken met een overnameadviseur. Hij of zij staat u graag te woord.