Ondernemers stellen vaak een plan op ter onderbouwing van een investeringsbesluit maar kijken er later niet meer terug. Hartstikke zonde. Toch kan zo’n plan zeer nuttig zijn om naderhand te evalueren. Wij leggen dit graag uit.

Onze adviseurs komen graag persoonlijk met u in contact
Contact opnemen

Informatiememorandum

In de wereld van bedrijfsfusies en overnames zijn businessplannen dagelijkse kost. Zo stellen wij als Marktlink bijvoorbeeld een informatiememorandum op om potentiële investeerders een kijkje te geven in de onderneming. Zo geven onder andere een kijkje in de groeipotentie van een bedrijf en waar dus de kansen liggen voor ontwikkeling. De plannen gaan dus uit van een potentiële groei van een bedrijf.

Evaluatie

Een businessplan in welke vorm dan ook is dus naderhand ook nog belangrijk voor evaluatie, of het nou wel of niet is uitgevoerd. Hoe kijkt u terug op de toen gestelde doelen? Zijn ze gehaald? Terugkijken niet geslaagde initiatieven is een zeldzaam leerproces, al gaat het alleen maar om de geleerde les. Vervolgens kunt u ze de volgende keer nauwkeuriger bepalen.

Lering trekken

Een businessplan heeft niet alleen als doel om een investeerder te overtuigen, maar gebruik het ook om kritisch te kijken naar uw onderneming, de geformuleerde doelstellingen en aannames. Zo ontstaat er lering om wijzer uit te worden.

Bent u bezig om uw bedrijf verkoopklaar te maken en wilt u weten waar u in dat geval in uw businessplan rekening mee moet houden? Neem dan contact op.