Wanneer u uw bedrijf wilt verkopen, gaat de voorkeur uit naar de beste deal. De volgende vragen spelen hierbij de hoofdrol: in hoeverre kunnen de inkomsten worden voorspeld? Hoe gecompliceerd is de onderneming? Wat is de capaciteit van het bedrijf en wat is het groeiperspectief? Om een goed beeld van uw bedrijfswaarde te krijgen, dient u onder andere de antwoorden op deze vragen in kaart te brengen. In dit artikel vertellen wij u over de succesfactoren die bijdragen aan de groei én waarde van uw bedrijf.

Onze adviseurs komen graag persoonlijk met u in contact
Contact opnemen

Vaste omzet

Investeerders of potentiële kopers plaatsen bedrijven graag in hokjes. Ze gebruiken daarbij een viertal kwadranten, gebaseerd op repeterende omzet en complexiteit. Bedrijven die praten in Annual of Monthly Recurring Revenue, hebben een verdienmodel ontwikkeld waarbij de inkomsten dagelijks groeien. Ze werken met abonnementen of licenties. De mate van repeterende omzet is bij deze bedrijven hoog. Is de complexiteit van die bedrijven ook nog eens laag, dan hebben ze een gouden combinatie te pakken. Ze hebben geen complexe logistieke processen, ontelbare overhead-functies of hardware-gerelateerde beperkingen.

Lage complexiteit

Softwarebedrijven passen in dit plaatje. Om te beginnen bieden ze standaard software aan die direct beschikbaar is vanuit de cloud (SaaS). Daarnaast is er bij deze bedrijven geen sprake van logistieke processen, maandenlange implementatietrajecten en medewerkers in overhead-functies. Vaak besteden ze eenmalige omzet, zoals het implementeren van de software, zelfs uit aan derden. Dit verlaagt de druk op de personeelskosten en zorgt voor focus op het verkopen en doorontwikkelen van de software. Softwarebedrijven die maatwerk leveren, hebben meer moeite om snel te schalen en zitten in het kwadrant van hoge complexiteit.

Hoog complex

Behoort uw bedrijf misschien niet tot de groep met een golden ticket? En wilt u uw bedrijf verkopen? Geen probleem. Want ook bedrijven met een hoge complexiteit en een hoge mate van repeterende omzet doen het soms goed bij investeerders.

De wet van Moore

Het geheim achter het succes blijkt onder andere de wet van Moore. Volgens deze wet verdubbelt het aantal transistors wereldwijd elke twee jaar dankzij de snelle technologische vooruitgang. Tegelijkertijd dalen daardoor de kosten voor elke chip die geproduceerd wordt.

Stickiness

Maar er zijn meer bedrijven met een hoge complexiteit die repeterende omzetstromen weten te bedenken. Het is heel belangrijk om de stickiness van je business in de gaten te houden. Met andere woorden: zorg ervoor dat klanten blijven plakken.

Kritische blik

Zit in het kwadrant van hoge complexiteit en een lage mate van repeterende omzet? Houd dan uw businessmodel nog eens tegen het licht. Ook in het vak van lage complexiteit en laag repeterende omzet moet u uzelf achter de oren krabben. Het is niet voor niets dat veel traditionele retailers inmiddels zijn verdwenen, zoals kledingwinkels en speelgoedwinkels. In de huidige (internet)economie is het retail businessmodel gewoonweg te complex geworden om eenvoudig rendabel te houden.

Bereken binnen 1 minuut uw bedrijfswaarde
Bereken hier

Contact

Zelf uw bedrijf (gedeeltelijk) verkopen? Neem dan contact op met onze M&A adviseurs. Zij zijn u graag van dienst.