Wanneer het eigen vermogen van de werkmaatschappij wordt betaald aan de persoonlijke holding in de vorm van dividenden en vervolgens wordt uitgeleend aan dezelfde werkmaatschappij, is de schuld aan de holding volledig ondergeschikt aan de bank. Het garantievermogen van de bank zal niet meer of minder zijn dan het zonder dividenduitkering, aflossing van een lening en achterstelling zou zijn geweest. Bovendien kan er nu belastingvrije rente worden bijgeschreven op de achtergestelde lening. Een andere motivatie zou kunnen zijn om meer controle te hebben over enkele belangrijke activa die belangrijk kunnen zijn om door te starten in geval van faillissement.

Onze adviseurs komen graag persoonlijk met u in contact
Contact opnemen

Achtergestelde lening: wat is dat precies?

In het financieringslandschap wordt een bedrijfsovername naast een bancaire financiering ook regelmatig aangevuld in de vorm van een achtergestelde lening. Maar wat houdt deze vorm van alternatieve financiering precies in? Banken zijn sinds de financiële crisis van 2008 terughoudender geworden met het verstrekken van financieringen voor bedrijfsovernames. Mocht u als ondernemer alsnog willen lenen bij de bank kan dit vaak wel, maar dan wil de bank niet garant staan voor 100% van de financieringsbehoefte. Een vorm van alternatieve financiering die aanvullend gebruikt kan worden is een achtergestelde lening.

Een achtergestelde lening is voor een verkoper aantrekkelijk. Vanwege het risico kan er een hoge rente gevraagd worden. Ook hoeft de verstrekker geen belasting te betalen over de ontvangen rente. Het grote nadeel voor de verstrekker is dat ze wordt achtergesteld op andere schuldeisers. Bij een faillissement is de kans dus zeer klein dat de verstrekker de achtergestelde lening terugkrijgt. Over het algemeen wordt een achtergestelde lening ook alleen toegepast bij een bedrijf met een gezonde rentabiliteit, zodat de achtergestelde lening geleidelijk kan worden afgelost.

Voor een ontvanger is het grote voordeel duidelijk. Wanneer een bank geen of maar beperkt kapitaal wil verstrekken kan het toch aan het ontbrekende kapitaal komen. Het toont ook vertrouwen in de ontvanger; een verkoper verstrekt geen achtergestelde lening als het geen vertrouwen heeft in de koper en dus een succesvolle voortzetting van de onderneming. Dit vertrouwen kan ook andere investeerders overhalen om in te stappen.

Verslechtering van de kredietwaardigheid

Hoe groter de component achtergestelde leningen van het totale gegarandeerde kapitaal, hoe groter de negatieve impact van deze bezwaren op krediet en de verslechtering van de kredietwaardigheid. Dit is met name het geval omdat andere financiële ratio’s, zoals de Debt-to-EBITDA-ratio en solvabiliteitsratio’s zullen verslechteren. Een slechte rating betekent meestal dat banken de rente verhogen en/of de kredietvoorwaarden aanscherpen. Daarnaast kan deze structuur het risico op bestuurlijke verantwoordelijkheid vergroten. Als blijkt dat de werkmaatschappij niet verder kan met het betalen van opeisbare schulden, mag de werkmaatschappij geen winst uitkeren.

Is een achtergestelde lening geschikt voor mijn bedrijf?

Achtergestelde leningen zijn over het algemeen geschikt voor bedrijven met voldoende kapitaal en een gezonde winstgevendheid, zodat achtergestelde leningen geleidelijk kunnen worden afgelost door winst in te houden en de solvabiliteit (dat wil zeggen de verhouding tussen gegarandeerd kapitaal en de totale balans) in ieder geval ongewijzigd blijft. Overigens kunnen ook andere stakeholders zoals klanten, crediteuren, kredietverzekeraars en vakbonden geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van de balansstructuur. Ook aan deze partijen is het van belang om een gezonde balans te tonen.

Meer weten? Neem contact op met de specialisten van Marktlink.