Het overnemen van personeel bij een bedrijfsovername?

Wanneer u een bedrijf overneemt, neemt u ook alle werknemers over. Hierbij dient u rekening te houden met wettelijke regelgeving, in dit geval het arbeidsrecht, waarin de verhouding tussen de werkgever en werknemer wordt geregeld. Wij vertellen u hier graag meer over.

Stel direct uw vraag

Neem contact op

Wettelijke bepaling

Het is wettelijk bepaald dat u bij een bedrijfsovername ook het personeel overneemt, het is geen keuze. Daarbij geldt dat het personeel al zijn rechten en plichten behoudt, wat betekent dat u geen personeel mag ontslaan of wijzigingen in de arbeidsovereenkomsten mag aanbrengen. Tot één jaar na verkoop is de vorige eigenaar medeverantwoordelijk voor het naleven van de arbeidsovereenkomst.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen bij het overnemen van personeel. Zo mag u in de volgende gevallen zelf bepalen welke personeelsleden u overneemt:

  • U neemt een bedrijf over dat failliet is gegaan;
  • De werkzaamheden van het bedrijf veranderen ingrijpend;
  • Er vindt enkel een overdracht van aandelen plaats.

Bij overname van personeel gaan de dienstjaren – die de werknemers bij de vorige eigenaar hebben opgebouwd – mee over. Ook dient u rekening te houden met alle gemaakte afspreken, zowel schriftelijk als modeling. Het kan zijn dat de bestaande werknemers niet mee over willen. Deze werknemers dienen zelf (schriftelijk) ontslag in te dienen en hebben doorgaans geen recht op een WW-uitkering.

Pensioen

Voor wat betreft de pensioenregeling zijn er meerdere mogelijkheden. Zo kunt u ervoor kiezen om de bestaande pensioenregeling over te nemen, maar ook hierbij kunnen uitzonderingen worden gemaakt, bijvoorbeeld wanneer:

  • U al een pensionregeling heeft waarin u uw nieuwe werknemers kan onderbrengen;
  • U al deelneemt in een bedrijfstakpensioenfonds, wat ook betekent dat de nieuwe werknemers hieraan moeten deelnemen;
  • Er in de CAO andere afspraken staan over de pensioenregeling.

Boekenonderzoek personeel

Wilt u de risico’s met betrekking tot personeel goed in kaart brengen en ervoor zorgen dat u straks niet voor verrassing komt te staan? Zorg dan voor een goede controle van alle aspecten inzake het personeel. In het due diligence wordt onderzoek gedaan naar de volledigheid van de personeelsdossiers, arbeidsovereenkomsten, salarisgegevens en eventuele ontslagzaken.

Wilt u meer weten over het overnemen van personeel bij een bedrijfsovername? Neemt u dan vrijblijvend contact op. Onze adviseurs geven u graag meer uitleg.