Het belang van werkkapitaal

Het werkkapitaal is bij een bedrijfsovername vaak een belangrijk punt van onderhandeling. Daarbij is inzicht in de bestandsdelen van het netto werkkapitaal van groot belang. Zowel het toekomstig benodigde netto werkkapitaal als de stand per de effectieve datum hebben namelijk invloed op de aandelenwaarde. Wij geven graag meer uitleg.

Stel direct uw vraag

Neem contact op

Wat is werkkapitaal?

Waar het netto werkkapitaal normaal gesproken uit bestaat, is altijd een punt van discussie. Soms wordt er gekeken naar het Trade Working Capital (voorraden, debiteuren en crediteuren) en soms naar een bredere definitie. Dit is per situatie anders. De definitie van netto werkkapitaal is dus zelden helemaal eenduidig en in de posten zitten dan ook hoogstwaarschijnlijk nog cash- of debt-like items verborgen. Meestal komen deze pas in het due diligence naar boven.

Toekomstige mutatie

Bij groeiende of krimpende bedrijven heeft de mutatie van het netto werkkapitaal invloed op de toekomstige kasstromen. Wij benoemen enkele posten die van invloed (kunnen) zijn op de toekomstige ontwikkeling van het werkkapitaal.

Omzet

Toekomstige groei leidt tot hogere benodigde balansposten (voorraad, debiteuren, overige vorderingen, crediteuren en overige schulden) en dus in een investering (cash-out) in werkkapitaal.

Debiteurentermijn

Als de debiteurentermijn stijgt of daalt, worden de afnemers meer of minder gefinancierd door het bedrijf. Een stijging van de debiteurentermijn is dus een cash-out (cash-in) voor de onderneming.

Voorraadtermijn

Ook hier geldt: indien de voorraadtermijn in de onderneming stijgt (daalt), neemt de cash-out toe (af). Bij een hogere voorraad zit er immers meer geld ‘vast’ in de onderneming.

Crediteurentermijn

Een stijgende termijn zorgt voor een positief effect op de kasstromen, een dalende termijn voor een cash-out. Dit omdat de onderneming meer gefinancierd wordt door haar leveranciers.

Effectieve datum

In de intentieovereenkomst wordt vaak opgenomen dat er een ‘normaal niveau van werkkapitaal aanwezig moet zijn in een onderneming’. In de praktijk houdt dit vaak in dat wordt overeengekomen dat het normale niveau wordt gebaseerd op het historisch gemiddelde (op maandbasis) van bijvoorbeeld de afgelopen één of twee jaar.

Dit gemiddelde wordt vergeleken met de stand van het netto-werkkapitaal op de effectieve datum. Een overschot of tekort aan werkkapitaal leidt dan tot een positieve of negatieve correctie op de koopprijs. In de dagelijkse praktijk blijkt dit nog vaak een punt van stevige onderhandelingen te zijn. Ten eerste kunnen er ‘cash- en debt like items’ in de balansposten zitten. Ten tweede omdat eenduidige informatie, die één op één vergelijkbaar is met de balans in de jaarrekening, niet altijd in handbereik is.

Balansdatum

Een onderneming wordt per balansdatum verkocht. Het kan zo zijn dat de stand van het werkkapitaal op deze datum buitengewoon hoog of laag is waardoor relatief veel of weinig geld ‘vast zit’ in de onderneming. Om dit effect te ondervangen wordt bij overname gekeken naar een gemiddelde (normale) stand van het werkkapitaal.

Werkkapitaal managen

Het kan dus lonen om voorafgaand aan de verkoop het werkkapitaal voor langere tijd en op structurele basis actief te managen. Naast het structureel verlagen van het netto werkkapitaal is inzicht in de bestandsdelen van het netto werkkapitaal van belang. Zorg dat de juiste informatie op maandbasis aanwezig is, in ieder geval de laatste twee boekjaren voor de verkoop. Hierdoor kan in ieder geval een goede analyse gemaakt worden.

Contact

Meer weten over het belang van werkkapitaal? Neem dan vrijblijvend contact met de adviseurs van Marktlink op. Zij staan u graag te woord.