Fiscaal structureren van een aankoop van een BV

Bij het overnemen van een B.V. is het belangrijk om de transactie zo vorm te geven dat er zoveel mogelijk fiscale en juridische voordelen gerealiseerd worden en zo min mogelijk nadelen. Bij dit fiscaal structuren van een aankoop spelen meerdere factoren een rol. Hieronder bespreken we een aantal van die belangrijke factoren.

Stel direct uw vraag

Neem contact op

Renteaftrek

Het komt niet vaak voor dat de aankoop van een BV volledig uit eigen middelen betaald wordt. Vaak is voor een dergelijke transactie extern kapitaal vereist. Als de kopende B.V. 95% van de aandelen verwerft in een andere B.V., kan er een fiscale eenheid worden aangegaan. In dat geval kan de rentelast bij de kopende vennootschap in het beginsel worden gecompenseerd met de winsten van de gekochte vennootschap. Echter, zijn er een aantal beperkingen.

Cum prefs

Op het moment dat de renteaftrek om welke reden dan ook niet gewenst is, wordt er vaak gefinancierd door middel van cum prefs. Cum prefs zijn aandelen met een vaste (dividend) vergoeding en lijken dus op een lening. Omdat cum prefs dividend zijn in plaats van rente bij een lening zijn ze niet aftrekbaar. Echter, is de opbrengst, mits juist gestructureerd, óók onbelast.

Lucratief belang

Toch zijn er ook nadelen te benoemen over cum prefs. Het mag dan voordelen hebben maar moet er gewaakt worden voor ‘lucratief belang’. Bij een lucratief belang kan de Belastingdienst tegen 46% heffen in plaats van 25% of soms zelfs 0%, afhankelijk van de constructie. Hier moet dus goed gelet worden op de aandelenverdeling om te ontkomen aan dit lucratieve belang te ontkomen. Zo is bijvoorbeeld de 0% situatie alleen mogelijk als aandelen bij een natuurlijk persoon geplaatst worden en deze inclusief familie minder dan 5% van de aandelen heeft.

Verantwoord stapelen

Zo zijn er nog veel meer constructies die wellicht fiscaal voordelen kunnen opleveren. Zo is het ook verstandig om te werken met een managementstructuur. Fiscaal puzzelen kan ingewikkeld zijn, maar wel zeer profijtelijk.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neemt u dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs. Zij staan graag voor u klaar.