Financiële beoordeling van een bedrijfsovername

Gaat u een bedrijf overnemen? Dan is een financiële beoordeling essentieel. Het financieel onderzoek is een vooronderzoek, voornamelijk gebaseerd op recente informatiememorandum en jaarrekeninggegevens. Later, als u een sterke interesse in het bedrijf heeft en due diligence uitvoert, zult u de zaak beter begrijpen. Deze eerste beoordeling kan u echter veel leren.

Stel direct uw vraag

Neem contact op

Verhoudingen en posten

Door de balans en resultatenrekening kritisch te bekijken, historische gegevens te bestuderen en financiële ratio’s te berekenen, krijgt u een beeld van het bedrijf. Hoe gezond is het? Wat is het potentieel? Het vertelt u ook of deze cijfers zijn verfijnd. Het analyseren van de cashflow is erg belangrijk. Vooral de vrije kasstroom toont de winstgevendheid van de acquisitiedoelstelling. De volgende verhoudingen en posten moeten zorgvuldig worden bestudeerd:

  1. Normalisatieposten

Jaarrekeningen van afgelopen jaren geven een beeld van het verleden van de onderneming. Meestal wordt aan het informatiememorandum ook een prognose toegevoegd voor het komende jaar of de komende jaren. De jaarcijfers worden vaak door de verkoper genormaliseerd. Dit houdt in dat de officiële jaarrekening wordt gecorrigeerd voor incidentele en abnormale kosten. Het voordeel voor de koper is dat de genormaliseerde jaarrekening representatief is voor de situatie ná de overname. Zo kan hij beter inschatten wat de waarde is van het bedrijf.

  1. Balansposten

Niet alleen de resultatenrekening, maar ook de balans kan door de verkoper worden opgeschoond. Blader dus kritisch door alle posten. Kloppen de aan u verstrekte cijfers? Bedrijven hebben meestal verborgen reserves. Zo kan de economische waarde van commercieel vastgoed hoger zijn dan de economische waarde op de balans. In dit geval is de vraagprijs van de verkoper gunstig. Als koper dient u zich af te vragen of de herwaardering realistisch is, bijvoorbeeld op basis van een taxatierapport, en of u voorbereid bent op een latente aangifte vennootschapsbelasting.

  1. Financiële ratio’s

Financiële ratio’s zeggen veel over de staat waarin het bedrijf verkeert. Er zijn tientallen, zo niet honderden ratio’s. We beperken ons tot enkele belangrijke:

  • Solvabiliteit: het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen.
  • Interest-coverage ratio: geeft aan hoeveel maal een onderneming zijn interestlasten verdient.
  • Omloopsnelheid van de voorraden: geeft aan hoe lang de voorraden in het magazijn liggen opgeslagen.
  • Omloopsnelheid van de debiteuren: hierbij wordt de omzet op rekening gedeeld door het debiteurensaldo.
  1. Cashflow

Financiële ratio’s en vergelijkende gegevens zijn goed, maar het belangrijkste voor het bedrijf is de cashflow. Een bedrijf ziet er op papier goed uit omdat het een hoge omloopsnelheid en een goede solvabiliteit realiseert. Als de debiteur echter niet betaalt, is er alleen een tekort aan liquide middelen, waardoor betalingen aan banken, leveranciers of werknemers in gevaar komen. Het ‘gezonde’ bedrijf moest ineens geld lenen om rond te komen. Veel bedrijven gingen failliet omdat hun debiteuren in gebreke bleven.

Neem contact op

Wilt u meer weten over de financiële beoordeling van een bedrijfsovername? De adviseurs van Marktlink Fusies & Overnames staan altijd voor u klaar om een passend advies te geven om uw bedrijf te laten groeien. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.