Een bedrijf verkopen dat niet verkoopklaar is?

Om een bedrijf te kunnen verkopen moet het eerst ‘verkoopklaar’ gemaakt worden. Dit voortraject aan de verkoop van uw onderneming kan ervoor zorgen dat uw bedrijf aantrekkelijker is om over te nemen en u er een betere prijs voor krijgt. Is het ook mogelijk om een bedrijf te verkopen dat niet verkoopklaar is? Wij leggen het voor uit.

Is mijn bedrijf verkoopklaar?

Doe de test

Juridische en fiscale constructie

Bij de verkoop van een onderneming wordt vaak als eerste gekeken naar de juridische structuur. Een op verkoopgerichte juridische structuur heeft verregaande juridische en fiscale voordelen en maakt uw onderneming een stuk aantrekkelijker om over te nemen. Gecombineerd met een goed georganiseerde administratie vormen deze twee aspecten van uw onderneming vaak de eerste indruk die een koper van uw bedrijf krijgt. Des te belangrijker is het dat u deze twee kernpunten op orde heeft. Deze eerste indruk kunt u goed versterken door tijdig te beginnen met het verkoopklaar van uw onderneming aan de hand van de onderstaande punten.

Werkzaamheden DGA

Een bedrijf dat voornamelijk functioneert door de aanwezigheid van de huidige DGA (Directeur-grootaandeelhouder) is kwetsbaar. Dat geldt zeker als u uw onderneming wilt verkopen. Zorg er daarom voor dat u mensen uit uw managementteam opleidt om stapsgewijs uw werkzaamheden over te nemen. Eigenlijk zorgt u ervoor dat u binnen de onderneming zo goed als niet meer nodig bent. Dat een bedrijf zelfstandig zonder u functioneert werkt niet alleen waardeverhogend, maar is vaak ook een duidelijke eis van de koper. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de koper eisen dat de huidige DGA nog een aantal jaar aanblijft om toch tot een overeenkomst te komen.

Afhankelijkheid

Bij de verkoop van uw onderneming is het belangrijk om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van een beperkt aantal partijen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat u contracten heeft met meerdere leveranciers, zodat uw onderneming nog wel kan opereren als een ervan wegvalt. Heeft uw onderneming meerdere klanten? Of functioneert het voornamelijk door opdrachten van één klant? Wat als plotseling deze ene grote klant besluit om over te stappen? Ook hier is het belangrijk om meerdere contracten te hebben om te voorkomen dat het spreekwoordelijke kaartenhuis instort als een grote klant vertrekt. Deze stabiliteit, die is vormgegeven door duidelijke afspraken met leveranciers, klanten én personeel, getuigt van een onafhankelijke en professionele organisatie.

Personeel

Zoals hierboven aangegeven, is het personeel ook zeer belangrijk. Ze zorgen er immers samen met u voor dat uw bedrijf bepaalde werkzaamheden kan verrichten. Niet alleen de contracten zijn daarom belangrijk; kopers willen ook graag weten hoe tevreden het personeel is. Blijven werknemers lang in dienst en ligt het personeelsverloop laag? Dat kan wijzen op een stabiele organisatie. Bovendien verkleint het risico’s. Als bijvoorbeeld een belangrijke leidinggevende werknemer ontslag neemt, kan het veel tijd en geld kosten om een waardige opvolger te vinden.

Niet verkoopklaar

Is het over het algemeen mogelijk om een bedrijf te verkopen dat niet verkoopklaar is? Laten we bij voorbaat stellen dat het niet verstandig is. Naast het feit dat de overdrachtssom lager uit zal vallen, kan ook de succesvolle continuïteit van uw onderneming in gevaar komen. Toch kunnen bepaalde marktomstandigheden of strategische overwegingen ervoor zorgen dat de tekortkomingen voor lief worden genomen. Dit zijn bijvoorbeeld omstandigheden zoals de economie, brancheontwikkelingen, de rentestand of het enorme toekomstpotentieel van uw onderneming. Dan kan het zomaar zijn dat ondernemingen worden verkocht die eigenlijk niet helemaal verkoopklaar zijn. Meer weten? Neem contact op met onze specialisten.