De rol van de bank tijdens een onderhandelingstraject

Het komt regelmatig voor dat een koper het due diligence-rapport aanscherpt om zo de onderhandelingspositie te versterken. In dat geval doet de koper er verstandig aan om deze aangescherpte versie in te zetten bij de vraag om financiering bij de bank.

Voor kopers kan het lastig zijn om een bedrijfsovername te financieren, vooral in zware economische tijden. Banken zijn zuinig, gaan ervan uit dat een koper eigen vermogen inbrengt en dat de verkopende partij een deel van de koopprijs omzet in een lening. In het geval dat een bank wel meefinanciert, is de kans groot dat zij zich actief mengen in het overnameproces en de transactiedocumentatie.

Stel direct uw vraag

Neem contact op

Boekenonderzoek

Naast de algemene financiële gegevens, vereist de bank inzage in het boekenonderzoek (due diligence rapport) die de koper heeft laten opstellen. De koper dient hierbij rekening te houden met het feit dat een eventueel aangescherpt due diligence rapport geen gunstig effect heeft op de financieringsaanvraag bij de bank.

Een te scherp opgesteld due diligence rapport zou voor vraagtekens bij de bank kunnen leiden, met als gevolg minder gunstige financieringsvoorwaarden, of in het ergste geval, geen financiering. Verder wordt verlangd dat de koper extra garanties en vrijwaringen bij de verkoper opvraagt. De aansluiting van de bank bij het onderhandelingstraject kan problemen veroorzaken, bijvoorbeeld wanneer de koper bij de verkopende partij moet verklaren dat er aanpassingen in de transactiedocumentatie moeten worden verricht.

Kortgezegd: wanneer de koper het due diligence-rapport wil aanscherpen om zo zijn/haar onderhandelingspositie te versterken, is het verstandig dat hij/zij deze niet inzet voor een financieringsaanvraag bij de bank. Zowel koper als verkoper dienen er rekening mee te houden dat banken tegenwoordig veel invloed hebben op het overnametraject.

Contact

Wilt u meer weten over de rol van de bank bij een onderhandelingstraject? Of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Aarzel dan niet en informeer vrijblijvend bij onze specialisten. Onze adviseurs staan altijd voor u klaar met raad en daad.