Bedrijven overnemen om te groeien via buy-and-build

Een strategie die in het overnamelandschap steeds vaker wordt toegepast om versneld groei te realiseren, is de buy-and-buildstrategie. Steeds meer MKB-bedrijven zetten deze strategie in die, mits goed uitgevoerd, een onderneming in korte tijd op een hoger plan kan brengen.

Stel direct uw vraag

Neem contact op

Buy-and build teeds populairder

De buy-and-buildstrategie is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Ze biedt dan ook een uitstekende uitkomst voor ondernemingen in bijvoorbeeld verzadigde markten. Autonome groei is bijna niet meer mogelijk, maar door middel van het aankopen van aanpalende of concurrerende ondernemingen kan er toch nog terreinwinst worden geboekt.

Een andere verklaring voor de groeiende populariteit is digitalisering. Een buy-and-buildtraject stelt ondernemers in staat om door middel van een overname kennis ‘in huis te halen’. Digitalisering heeft ervoor gezorgd dat bedrijven uit de ‘oude’ economie mee moeten ontwikkelen. Niet ieder bedrijf heeft daarvoor de kennis in huis. Het aankopen van een onderneming die wél over die kennis beschikt is dan een eenvoudigere en snellere oplossing om het bedrijf verder te brengen.

Ook worden mogelijke complicaties bij een nieuwe opstart vermeden. Bij een overname is het personeel al ingewerkt, zijn er al in- en verkoopcontracten en bestaat er een klantenbestand. De bedrijfsvoering hoeft dus niet opnieuw te worden uitgevonden.

Steeds meer investeerders/beschikbaar kapitaal

Tevens een belangrijke reden voor de populariteitstoename is de hoeveelheid beschikbaar kapitaal om een buy-and-buildtraject mee te financieren. Zo zorgt de lage rentestand ervoor dat tegen aantrekkelijke voorwaarden geld kan worden geleend en zorgt de sterke toename van het aantal private equity-maatschappijen voor een grote, toenemende hoeveelheid aan beschikbaar kapitaal.

Deze private equity-maatschappijen zamelen kapitaal in bij onder andere welvarende families, ex-ondernemers en pensioenfondsen. Dit geld moet vaak binnen een bepaalde termijn geïnvesteerd zijn. De druk om te investeren bij deze partijen is dus groot. Vaak blijft de verkopende partij als minderheidsaandeelhouder betrokken bij het bedrijf en wordt samen met de investeerder een nieuwe buy-and-buildstrategie uitgestippeld. Een pre-exit en een buy-and-buildstrategie gaan op die manier hand in hand. Private equity-partijen melden zich steeds vaker in het MKB om die rol van investeerder te vervullen.

Integreren zorgt voor succes

Een buy-and-buildstrategie is pas echt succesvol als de aangekochte bedrijven goed worden geïntegreerd. Zo kunnen er immers synergievoordelen behaald, de aangekochte kennis juist worden benut in de huidige onderneming en de afzetmarkt op een juiste manier bediend worden. Dat is niet altijd eenvoudig. Zorg dus wel dat de onderneming of ondernemingen die u wilt kopen passen in uw huidige strategie.

Een restaurant met een Michelin-ster kan bijvoorbeeld wel de lokale cafetaria willen aankopen, maar moet niet verwachten dat die plotseling dezelfde kwaliteit kan leveren. U moet zich dan afvragen of de betreffende onderneming wel past bij uw huidige ondernemingen en of er wel synergievoordelen mogelijk zijn. Misschien is het dan verstandiger om een bedrijf over te nemen dat beter past bij uw huidige bedrijfsvoering.

Terughoudendheid bij ondernemers

Hoewel buy-and-buildtrajecten steeds populairder worden zijn veel ondernemers toch nog terughoudend. Dat is een logische reactie. Als een buy-and-buildstrategie niet goed wordt voorbereid, is het een duur traject met een hoog afbreukrisico. Het is tenslotte niet het dagelijks werk van een ondernemer. Vaak blijkt dat er met een goed plan en de juiste partijen meer mogelijk is dan veel ondernemers denken. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.