Bij het overnemen van een bedrijf of onderneming is het natuurlijk van belang om de bedrijfswaarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Maar hoe bepaalt u de waarde van een bedrijf? Voor de berekening van de waarde wordt vaak gebruik gemaakt van vuistregels en historische cijfers. Maar in de praktijk komt het er vaak op neer dat het meer is dan alleen formules.

Onze adviseurs komen graag persoonlijk met u in contact
Contact opnemen

Traditionele berekening

Traditioneel wordt de bedrijfswaarde bepaald op basis van een aantal vuistregels om een bedrijfswaarde te standaardiseren. Ook wel ‘Multiples’ genoemd. Het zijn cijfers die voortkomen uit de administratie en jaarrekeningen van het bedrijf. Het is de meest snelle en eenvoudige manier om een indicatie van de waarde van een onderneming te verkrijgen. De multiples verschillen per sector maar de meest gebruikte zijn;

  • 5 tot 8 keer de nettowinst
  • 3 tot 5 keer de EBITDA
  • 4 tot 6 keer de EBIT
  • 1 keer de jaaromzet

Bij deze methode wordt echter gebruik gemaakt van historische cijfers: ze kijken dus naar het verleden en nemen de toekomst niet of nauwelijks mee. De winst in de toekomst wordt gelijkgesteld aan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Echter bieden behaalde successen uit het verleden geen garanties voor de toekomst. Zeker als de huidige eigenaar een bijdrage heeft gehad aan dat behaalde succes. Daarnaast worden deze cijfers genormaliseerd, vaak in het voordeel van de verkoper, waarna de formules dus worden losgelaten op “opgeschaalde” cijfers.

Anderzijds, kan dit ook weer nadelig uitpakken voor de verkoper. Een zojuist begonnen start-up die net in een fase komt waar het bedrijf flink groeit zal het komende jaar waarschijnlijk veel meer gaan omzetten. Als de verkoopprijs dan wordt gebaseerd op de cijfers van het afgelopen boekjaar komt de verkoper weer nadelig uit.

Discounted Cash Flow

Een andere manier om de waarde van een bedrijf te bepalen is volgens de Discounted Cash Flow (DCF). Met de DCF-methode wordt de waarde bepaald door te kijken naar het geld dat in de toekomst met de onderneming verdient kan worden. Daarvoor worden alle toekomstige geldstromen in kaart gebracht. De inkomende kasstromen worden verrekend met de uitgaande geldstromen. Dat heet de vrije cashflow. Deze wordt vervolgens contant gemaakt met behulp van de Weighted Average Cost of Capital (WACC). Daaruit volgt dan de waarde van de onderneming.

Rentabiliteitswaarde

De verbeterde rentabiliteitswaarde methode gaat uit van de (toekomstige) winsten die het bedrijf bij voortzetting van de ondernemingsactiviteiten kan realiseren. Om dit ‘normatief resultaat’ vast te kunnen stellen wordt gekeken naar de in het verleden behaalde resultaten. Tevens wordt rekening gehouden met de aanwezige vermogensstructuur. Het gemiddeld genormaliseerd resultaat na belastingen wordt gekapitaliseerd tegen een veronderstelde door vermogensverschaffers geëiste rendementsnorm. Door de uitkomst vervolgens te corrigeren voor overschot dan wel tekort aan eigen vermogen wordt de (genormaliseerde) verbeterde rentabiliteitswaarde verkregen.

Bereken binnen 1 minuut uw bedrijfswaarde
Bereken hier

Marktlink Multiple

De Marktlink Multiple kan worden opgehaald uit een aantal bronnen. Maar een nadeel van deze bronnen is dat zij vrijwel enkel rekening houden met de sector. Een groothandel waar de ondernemer afscheid neemt met 8 man personeel krijgt daarmee dezelfde multiple als een groothandel met 50 personeelsleden en een managementteam wat na overname onveranderd is. Tevens wordt een multiple die betaald wordt, hoger als de absolute EBITDA hoger is.

Meer weten? Informeer bij onze medewerkers naar de mogelijkheden.