Duizenden bedrijven in Nederland wachten tot iemand het roer van ze overneemt. Waarom zou u dat niet kunnen zijn? Het aanbod is ruim en groeiend. Komende jaren gaat de babyboomgeneratie en masse met pensioen en lang niet alle ondernemers hebben een opvolger klaarstaan. Marktlink zet de 7 zoekcriteria voor een management buy-in (MBI) op een rij.

Onze adviseurs komen graag persoonlijk met u in contact
Contact opnemen

Zoek een belanghebbende

Wachten tot u ‘ergens tegenaan loopt’ is zinloos. Met gericht zoeken kunt u te weten komen wat er te koop is. Wat voor bedrijf heeft u voor ogen? In de branche die u kent, of juist daarbuiten? Hoe groot mag het zijn? Wat denkt u toe te kunnen voegen? Een goed omschreven zoekprofiel stroomlijnt de zoektocht, en dat is gezien u vaak schaarse tijd bittere noodzaak. Maar u moet zich realiseren: het perfecte bedrijf bestaat niet. Het gaat om het vinden van kansen en mogelijkheden. Marktlink helpt u wanneer u geïnteresseerd bent in een MBI. Samen met u starten we daartoe het proces en zorgen wij ervoor dat u de beste match en hieruit de beste deal kunt realiseren.

Zorg voor professionele adviseurs

Het kopen van een bedrijf is een langdurig en ingewikkeld proces. Ga gerust uit van een jaar boekenonderzoek en onderhandelen. Zonder professionele adviseurs zult u het zeer waarschijnlijk niet redden. Afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de transactie kunt u behoefte hebben aan een consultant of jurist van Marktlink Fusies & Overnames. Er moet sprake zijn van een vertrouwensrelatie met uw adviseur. U heeft een neutraal klankbord nodig met verstand van zaken, iemand die de valkuilen in ‘de boeken’ en de fiscale aspecten doorgrondt, en in de onderhandelingen het vuile werk voor u kan opknappen. Vaak speelt er emotie mee in het proces, onze adviseurs kunnen dat neutraliseren.

Leer het bedrijf kennen

Als uw targetbedrijf gevonden is, is de onderzoeksfase nog niet afgerond. Wie is de ondernemer? Wat doet het bedrijf goed? Wat niet? Hoe ziet de historie eruit Wie zijn de leveranciers? Is de bedrijfsvoering up-to-date? Waarom wordt het verkocht? Als het licht nog steeds op groen staat, volgt het eerste bedrijfsbezoek. Belangrijk is dat u positief bent. Vel niet te snel een oordeel, leer de verkopende partij kennen. De onderlinge ‘klik’ is cruciaal. Veel deals gaan mis om emotionele redenen. Probeer ook eens een kijkje te nemen op de werkvloer, laat de sfeer op u inwerken. In een goed bedrijf is de dynamiek voelbaar.

Het bepalen van de waarde

De prijs van een bedrijf is een weergave van de waarde. Waardebepaling is specialistenwerk, en die kunt u er maar beter bijhalen. Er zijn verschillende methoden die gebruikt kunnen worden. Het berekenen van de intrinsieke waarde kijkt naar het verschil in waarde tussen alle bezittingen en schulden van het bedrijf. De rentabiliteitswaarde is de waarde van de genormaliseerde winstverwachting, gebaseerd op de resultaten uit het verleden. Volgens de goodwill-methode wordt gekeken naar het verschil tussen de behaalde winst over het eigen vermogen, en de winst die in de sector gebruikelijk is. Tenslotte wordt bij het berekenen van de discounted cashflow uitgegaan van de toekomstige kasstromen voor de komende 3 tot 5 jaar.

Een financieringsmanier zoeken

Er zijn verschillende bronnen mogelijk voor de investering in een bedrijf. In de eerste plaats zal uw eigen geld (spaarpot of hypotheek) een rol moeten spelen. Zonder zelf bij te dragen krijgt u tegenwoordig geen financier meer mee. Banken zijn nog steeds de belangrijkste vermogensverschaffer voor ondernemers. Wel wordt dit steeds minder. De bank verwacht, zoals gezegd, dat u zelf meefinanciert. Dit doorgaans voor zo’n 25 procent van het investeringsbedrag. Bij Marktlink is dat overigens niet anders. Wij verstrekken risicodragend kapitaal dan wel achter gestelde leningen in ruil voor zeggenschap. Staat u open voor deze mogelijkheid? Betrek ons er dan zo snel mogelijk bij. Met onze expertise en netwerken kunt u enorm op de advieskosten besparen.

Onderhandelingen doen

De onderhandelingen verlopen in een aantal fasen: verkennende besprekingen, concrete onderhandelingen waarbij een geheimhoudings- en intentieverklaring wordt getekend, overeenstemming op hoofdpunten en een voorlopig koopcontract en het gekend koopcontract. Vanaf de concrete onderhandelingen zijn deze niet meer vrijblijvend en is terugtrekken in strijd met de goede trouw. Gemaakte kosten of zelfs gemiste winst kunnen dan voor rekening komen van de afhaker. Daarom moeten de onderhandelingen door uw adviseur gevoerd worden. U moet met de verkoper door één deur kunnen gaan.

Het contract ondertekenen

Vóórdat het contract getekend wordt is het goed een due diligence-onderzoek te laten doen. Vaak is dat door de bank verplicht gesteld en loopt dit parallel aan het financieringstraject. Is het niet verplicht, laat dat onderzoek dan toch doen. U heeft als koper een onderzoeksplicht en zonder due diligence staat u bij eventuele problemen achteraf juridisch met lege handen. Na al die stappen komt de ondertekeningsceremonie dichtbij, vaak in een sfeer van chaos en emotie. Soms wordt er tot een uur voor de gang naar de notaris nog onderhandeld. Als alles goed gaat, kunnen na het notarisbezoek de flessen champagne geopend worden.

Contact

Wilt u meer weten over een management buy-in? Of wilt u aanvullende informatie over deze overnamevorm? Onze adviseurs staan altijd voor u klaar om een passend advies te geven. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.