KENNISBANK

Financiers

Er zijn verschillende typen financiers. Marktlink heeft ervaring met de vele verschillende typen financiers en de soorten financiering die zij aanbieden. In deze kennisbank staan verschillende soorten uitgelegd financiers. Wilt u meer weten over een type financier die hier niet wordt uitgelegd, schroom dan niet contact op te nemen met één van onze M&A en financieringsexperts.

Mezzanine financiering is een vorm van financiering die bestaat uit een lening waar rente over moeten worden betaald. Tegelijkertijd is mezzanine financiering een achtergestelde lening en kan daarom worden vergeleken met prioriteitsaandelen. Mezzanine financiering zit dus tussen een lening en risicodragend kapitaal in.

Een belangrijk kenmerk van mezzanine financiering is dat het afbetalen van schulden onder bepaalde voorwaarden uitgesteld kan worden. Het gevolg hiervan is dat de te betalen rente bij de schuld wordt opgeteld of dat de schuld omgezet wordt in aandelen.

Over het algemeen liggen de kosten van mezzanine financiering hoger dan de kosten bij een lening tegen onderpand of een lening op basis van eersterangs schulden, ook wel “senior debt” genoemd. De hoge rentekosten van de financiering hangen samen met het gebrek aan onderpand en de kosten van de verzekering van de mezzanine financiering. 

Wanneer een onderneming mezzanine financiering aan wilt trekken moet de onderneming beschikken over enkele goede eigenschappen zoals een gevestigde reputatie, een gewild product, een historie van de winstgevendheid en een geloofwaardig expansieplan.

Private Equity betekent letterlijk privaat vermogen. Het wordt echter vaker gebruikt als aanduiding van een groep beleggers en investeerders die buiten de aandelenbeurs om in bedrijven participeren. Private-equityfondsen, ook wel participatiemaatschappijen, zijn bedrijven die zich specialiseren in investeringen met dit private vermogen. Om te kunnen investeren verzamelt een private-equityfirma vermogen via bijvoorbeeld pensioenfondsen, verzekeraars, banken, vermogende families en particuliere beleggers. De fondsen investeren dat vermogen in niet-beursgenoteerde bedrijven. Als deze maatschappijen hun participaties na een aantal jaren weer verkocht hebben betalen zij de beleggers hun inleg terug, inclusief het rendement dat behaald is. U kunt financiering verkrijgen via private equity door een aandelenbelang aan deze fondsen te verkopen.

Crowdfunding is een relatief nieuwe financieringswijze waarbij gebruik wordt gemaakt van publieke financiering, zonder bank die een krediet verschaft voor het betreffende project. Het wordt gezien als een alternatieve financieringswijze.

Het geld voor het project wordt als het ware ‘gedoneerd’ aan de projectontwikkelaar door investeerders en ondernemers.

Crowdfunding is een vrij nieuw concept op de economische markt. Het wordt gebruikt om een project of onderneming te financieren. Waar crowdfunding voor gebruikt wordt verschilt erg. Crowdfunding wordt over het algemeen via een platform op het internet gedaan. Men meldt zich aan, vertelt over het project en wat het benodigde bedrag is om het project op poten te zetten. Vervolgens is het aan de bezoeker van de website om geld te investeren. Wanneer het beoogde bedrag niet gehaald wordt door het crowdfunden, krijgen de investeerders het geld dat zij in het project hebben geïnvesteerd weer terug. Het woord crowdfunding is afgeleid van de term crowdsourcing. Met crowdsourcing wordt verwezen naar de betrokkenheid van consumenten bij het ontwikkelen van nieuwe producten. De consument heeft bij crowdsourcing de mogelijkheid om mee te beslissen over hoe een product er uiteindelijk uit komt te zien, bij crowdfunding werkt het hetzelfde: de investeerders bepalen of het project wel of niet tot stand komt.

Een private placement is een verkoop van aandelen of obligaties aan vooraf geselecteerde investeerders en instellingen in plaats van op de open markt. Het is een alternatief voor een beursgang (IPO) voor een onderneming die kapitaal wil aantrekken voor expansie.

Beleggers die worden uitgenodigd om deel te nemen aan private placements zijn onder meer vermogende individuele beleggers, banken en andere financiële instellingen, beleggingsfondsen, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Een voordeel van een private plaatsing is dat er relatief weinig reglementaire vereisten zijn.

Andere namen voor informal investors zijn business angels of particuliere investeerders. Dit zijn meestal ex-ondernemers met veel vermogen die hun geld hebben verdiend met de (gedeeltelijke) verkoop van hun bedrijf. Zij participeren door een aandelenbelang te nemen of door een achtergestelde lening te verschaffen. Dit kan ook een combinatie van beide zijn.

Nederland telt naar schatting tweeduizend actieve informal investors die met name participeren in de (pre)start- en vroege groeifase van een bedrijf. Als groep zijn zij vrij divers en versnipperd en daarmee lastig te benaderen. Het komt hier vaak neer op een persoonlijke band dan wel relatie die er al is met een informal investor. Informal investors werken steeds vaker samen in syndicaten en business angels netwerken (BAN).

Een voorbeeld daarvan is Business Angels Netwerk Nederland (BAN Nederland), opgezet door het ministerie van Economische Zaken. BAN Nederland is een koepelorganisatie van matchmakers en intermediairs tussen ondernemers en particuliere investeerders (Business Angels). Door de achtergestelde lening of de verkoop van een belang verkrijgt u kapitaal wat u kun gebruiken voor de financiering van acquisities of expansie.

Inhoud volgt

Family Offices zijn bedrijven of groepen mensen die het vermogen van een welvarende familie of meerdere families beheren. Dit vermogen kan worden beheert in verschillende vormen. Bijvoorbeeld door te investeren in vastgoed of in beursfondsen, maar ook individuele investeringen in bedrijven vallen onder de mogelijkheden. In dat geval zijn family offices te vergelijken met private equity of informal investors.

De naam zegt het al, klassieke bankfinanciering wordt verkregen bij de banken. Vaak gaat dit dan om de klassieke grootbanken. U gaat (samen met uw adviseur) met een financieringsaanvraag naar de bank, presenteert uw businessplan en financieringsbehoefte en verkrijgt op deze manier het kapitaal om een onderneming aan te kopen of om investeringen in uw eigen onderneming.

Er komen steeds meer nieuwere ‘alternatieve’ vormen van bedrijfsfinanciering. Denkt u bijvoorbeeld aan bedrijfskredietverstrekkers als Credion, Qredits en SwishFund. Deze kapitaalverstrekkers zijn tot op zekere hoogte te vergelijken met de klassieke bankfinanciering. Deze alternatieve bedrijfsfinancierders verstrekken vaak veel lagere bedragen dan de grootbanken en/of private equity.

MEER WETEN OVER FINANCIERS?

Vraag het één van onze experts

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag