Juridische begeleiding bedrijfsovername

Een bedrijfsovername gaat gepaard met veel juridische aspecten. Het navigeren in deze zee van vaktermen, verklaringen en contracten is voor veel ondernemers een ingewikkeld traject. De ervaren M&A juristen van Marktlink Legal kennen de markt, schakelen snel met uw adviseur en begeleiden u bij iedere stap van intentieovereenkomst naar het tekenen bij de notaris. Ontdek wat onze juristen kunnen betekenen en laat u adviseren over de juiste vervolgstappen bij uw bedrijfsovername.

Waarom juridisch advies bij een bedrijfsovername?

Bij een bedrijfsovername zijn ook juridische zaken van belang om een wettige overname te realiseren. Dit traject is complex en vergt de nodige kennis van zaken. Bovendien is het belangrijk om de juiste positie in te nemen als het gaat om contractonderhandelingen of overeenkomsten. Onze M&A-jurist kan u hierin begeleiden, adviseren en in uw belang optreden om te komen tot de beste deal. Wij raden juridische begeleiding bij bedrijfsovername altijd aan. Zo weet u namelijk zeker dat alles naar behoren wordt geregeld en dat de uiteindelijke contracten rechtsgeldig zijn.

Wanneer een kopende of verkopende partij in het traject zit van een bedrijfsovername, volgen zaken als informatiememorandum opstellen, onderhandelingen en een due-diligence onderzoek elkaar op. Zodra de intentieovereenkomst van de kopende partij op tafel ligt, komt onze M&A-jurist actief in beeld. In dit stadium van het overnametraject worden namelijk de voorwaarden van de overname vastgelegd. Enerzijds is het belangrijk dat eventuele risico’s tijdig worden gesignaleerd, anderzijds mag er ook geen vertraging het proces optreden. Onze ervaren M&A-jurist neemt uw stukken door en adviseert u over de inhoudelijke stappen.

Onze experts staan u graag te woord
Neem direct contact op

Onze werkwijze

Bij Marktlink werken we met interne M&A juristen die allemaal een achtergrond hebben in de advocatuur en rechtspraak. Zij zijn in staat om uw belangen op de juiste manier te behartigen. We houden de lijnen kort en durven risico’s te nemen.

Marktlink Legal stapt in wanneer alle informatie voor het opstellen van een intentieovereenkomst van de kopende partij inzichtelijk is. Onze juristen stellen vervolgens een intentieverklaring op, onderhandelen over de contracten en begeleiden het traject richting de notaris. Dit alles doen we met uw belangen als uitgangspunt. We maken deel uit van het dealteam van Marktlink en schakelen rechtstreeks met alle belanghebbenden om zo de vaart in het traject te houden.

Onze juristen staan ook onderling voortdurend met elkaar in contact om projecten te bespreken, kritische adviezen in te winnen of capaciteit vrij te maken wanneer dit nodig is. Juridische begeleiding bij een bedrijfsovername benaderen we dan ook gezamenlijk om het beste resultaat voor u als ondernemer te behalen.

Juridische aspecten bij bedrijfsovername

Hoewel ieder overnametraject anders is, zijn er enkele juridische aspecten die bij vrijwel iedere bedrijfsovername komen kijken. Onze juristen voeren de volgende werkzaamheden voor u uit.

De geheimhoudingsverklaring (NDA)

Voordat u met geïnteresseerde partijen om de tafel komt te zitten, delen wij eerst informatie. Deze informatie delen wij echter nooit zonder het tekenen van een NDA. Zo blijft u als ondernemer beschermd tegen het mogelijk uitlekken van vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. Voor het opstellen of beoordelen van een geheimhoudingsverklaring kunt u terecht bij onze M&A-juristen.

De ‘Letter of Intent’ (LOI)

De Letter of Intent, ook wel bekend als intentieovereenkomst, wordt ondertekend nadat er gesprekken zijn gevoerd, wederzijdse interesse is uitgesproken, overeenstemming is bereikt op hoofdlijnen en voordat het due-diligence-onderzoek wordt gestart. Onze jurist stelt deze overeenkomst op, of beoordeelt deze. De overeenkomst bevat informatie over onder andere het verdere verloop van het overnameproces, de positie van de koper en verkoper na overdracht, geheimhouding, de koopsom, afspraken bij het mogelijk niet doorgaan van de deal en natuurlijk ook exclusiviteit om koper en verkoper te beschermen.

Due-diligence-begeleiding

Due-diligence, ofwel boekenonderzoek, is een uitgebreide analyse van de onderneming. Dit onderzoek wordt door onafhankelijke specialisten uitgevoerd en kan een uitgebreid onderzoek zijn op financieel, fiscaal, commercieel en operationeel vlak. Het Marktlink dealteam begeleidt dit onderzoek. Indien naar aanleiding van het due-diligence-onderzoek aanpassingen noodzakelijk zijn, dan maken wij hier afspraken over. De jurist verwerkt deze afspraken in de overnamecontracten.

Overnamecontracten

De overname en bijbehorende afspraken worden vastgelegd in onder meer de koopovereenkomst, de aandeelhoudersovereenkomst en soms nog andere overeenkomsten. Het resultaat is een heel dossier met documenten die alle partijen moeten ondertekenen om de deal rechtsgeldig te maken.

De overdracht

De laatste taak van de M&A-jurist in het overnametraject is het coördineren van het notariële proces. Samen met de notaris bewaakt onze jurist dat de overdracht in de juiste volgorde plaatsvindt. Ook moeten er in sommige gevallen nieuwe vennootschappen worden opgericht.

Marktlink Legal, dé specialist in bedrijfsovername

Voordat er met een verkooptraject wordt gestart, helpen de juristen van Marktlink Legal u graag met het verkoopklaar maken van uw bedrijf. Onze juristen identificeren en adresseren mogelijke juridische hobbels om te voorkomen dat deze op een later punt in het overnameproces voor vertraging zorgen. Denk daarbij onder andere aan de juridische structuur, wederzijdse aansprakelijkheden tussen (ver)koper en de onderneming, eventuele zekerheidsrechten op de aandelen of activa, change of control bepalingen in belangrijke contracten en/of alle informatie compleet is. Door deze aspecten vooraf in kaart te brengen en wanneer mogelijk al op te lossen, dragen de juristen bij aan een soepel overnameproces.

De voordelen van Marktlink Legal

Voor u als ondernemer is het belangrijk dat het overnametraject soepel en eenvoudig verloopt. De juristen van Marktlink Legal leveren hier een grote bijdrage aan en bieden u interessante voordelen.

  • Op elkaar ingespeeld

Marktlink Legal is een volwaardig onderdeel van de diverse toegewijde dealteams binnen de organisatie. Hierdoor kunnen we korte lijnen houden met de dealmakers en haken we direct aan wanneer dit nodig is. Dit zorgt voor een optimale mix van commercieel, financieel en juridisch vakmanschap in iedere transactie.

  • Risico signalerend

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het signaleren van risico’s en deze contractueel te ondervangen. Toch zijn we ervan overtuigd dat ondernemen ook inherent is aan risico’s durven nemen. Daar houdt u als ondernemer dan ook de ruimte voor. Marktlink Legal adviseert, maar u bepaalt uiteindelijk zelf.

  • Ervaren en betrokken

We houden ons iedere dag intensief bezig met uiteenlopende overnametrajecten. Ons trackrecord is dan ook sterk, maar we leren nog iedere dag bij. Met deze kennis bieden wij u deskundige juridische begeleiding bij bedrijfsovernames zodat u kunt rekenen op de beste deal.

DEALSTORIES

Deze ondernemers gingen u voor

ADVIESGESPREK

Klaar voor de volgende stap in uw carrière?