Een bedrijf is niet gratis, u heeft er geld voor nodig om het te kopen. Voor de meeste aankooptransacties moet er dan ook een passende financiering worden gevonden. Marktlink is onafhankelijk adviseur voor zowel ondernemers als participatiemaatschappijen, we hebben ruime ervaring met overnamefinancieringen, herfinancieringen, vastgoedfinancieringen, relaps, pre-exits en groeifinancieringen tussen de 1 en 200 miljoen euro.

Marktlink Fusies & Overnames

Database met meer dan 250 financiers

De afgelopen 10 jaar is het financieringslandschap sterk veranderd. Naast banken is de rol van andere typen financiers sterk toegenomen. Naast banken en private equity fondsen kun je denken aan Mezzanine fondsen, informal investors, crowdfunding, private placements en family offices. Marktlink heeft een groot netwerk met meer dan 250 professionele financiers in binnen- en buitenland, deze houden wij in een database bij en weten daarin precies voor welke financieringsuitgangspunten we bij wie terecht kunnen.

Door de bomen het bos niet meer zien?

Gaat uw hoofd tollen bij het horen van alle deze verschillende typen financiers? Lees ons kennisbank-artikel die u er meer uitleg over geeft.

Naar de kennisbank

Sterk track record

U heeft een bedrijf gevonden en overeenstemming bereikt met de verkoper, of u wilt graag (een deel van) de onderneming kopen waar u in dienst bent. Dan volgt er een belangrijke stap: het verkrijgen van de juiste financiering. Op dat moment spelen er voor u allemaal vragen:

 1. Naar welke banken stap ik toe voor mijn financiering?
 2. Of is misschien een investeringsmaatschappij geschikter?
 3. Welke financieringsvormen zijn er eigenlijk en welke is voor mij het meest geschikt?
 4. Hoeveel geld kan ik lenen en hoeveel kan ik op een andere wijze financieren?
 5. Welke eisen stellen banken?
 6. Hoeveel kan ik aflossen en hoeveel rente moet ik betalen?
 7. In hoeverre moet ik zelf borg staan?

Marktlink regelt het voor u

Door onze ruime ervaring en ons netwerk is Marktlink bij uitstek in staat om in korte tijd een scherpe en passende financiering voor u te vinden. Wij stellen samen met u een financieringsaanvraag op, dit document wordt zodanig opgesteld dat banken of andere financiers de benodigde informatie hebben om een scherpe offerte te kunnen uitbrengen. Vervolgens gaan wij samen met u in gesprek met de banken of financiers. In dit document komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • De onderneming die wordt overgenomen

 • De koper van het bedrijf dat te koop staat

 • Marktanalyse

 • Toekomstvisie / businessplan

 • Dealstructuur

 • Financiële prognoses

 • Kredietaanvraag

Marktlink regelt het voor u

De juiste aanbieder

Wij zorgen er altijd voor dat meerdere banken en/of investeringsmaatschappijen worden benaderd. De aanbiedingen van deze drie à vier partijen worden samen met u geanalyseerd, en op basis van geboden financiële condities en uw persoonlijke voorkeur selecteren we de aanbieder. Hierbij spelen naast de harde factoren (rentetarief, aflossingsschema, etc.) ook zachtere factoren mee, zoals de persoonlijke klik met de bank of financier.

Passende financiering

Door onze ruime ervaring en ons netwerk zijn wij bij uitstek in staat om in korte tijd een scherpe en passende financiering voor u te vinden. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze professionals. Zij geven u een advies op maat.

Contact opnemen met onze professionals
Passende financiering

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag