De keuze voor het waarderingsmodel is eigenlijk niet relevant voor de bepaling van de waarde van het bedrijf. Het bedrijf en de ondernemer en bovenal de koper bepalen wat een bedrijf waard is. Pas als de koper het bedrijf meer waard vindt dan de verkoper, zal er een transactie tot stand komen. Als wij een waarderingsrapport opstellen, gebruiken we veelal meerdere waarderingsmethodieken uitgaande van economische waardes (toekomstgericht) en niet van boekhoudkundige waardes (gericht op het verleden). Een koper koopt immers de toekomst en niet het verleden.