95% van de trajecten die wij gezamenlijk met onze klanten starten, ronden wij succesvol af. Dit hoeft niet altijd een transactie te zijn. Volgens ons is dit percentage zo hoog omdat wij werken met een actieve en een passieve selectie. De actieve selectie houdt in dat wij onze opdrachtgevers selecteren aan de poort. We bespreken voor het aangaan van de opdracht de haalbaarheid en kans van slagen. Als de verwachtingen niet reëel zijn zullen wij de opdracht niet starten. De passieve selectie zit opgesloten in ons verdienmodel; wij verbinden ons lot voor een groot deel aan de einduitkomst. We vragen echter ook een financieel commitment van onze opdrachtgever zodat de investering in de einduitkomst een wederzijdse is.