Klant

Vivace Uitgeversgroep B.V.

Wens

Vivace Uitgeversgroep had een drietal aandeelhouders met elk 1/3 belang. Een van de drie aandeelhouders had de wens te kennen gegeven haar aandelenpakket te willen verkopen. (www.visualsteps.nl)

Rol van Marktlink

De rol van Marktlink was vooral inhoudelijk. Na het opstellen van een waardering heeft Marktlink de onderhandelingen gevoerd met de uittredende aandeelhouder waarbij ook de juridische stukken door Marktlink zijn opgesteld. Vervolgens heeft Marktlink begeleid in de financiering voor de uitkoop.

Filter