Klant

Virupa B.V.

Wens

Virupa (www.virupa.nl) is in 15 jaar uitgegroeid van een kleine onderneming tot één van de grootste spelers in de signbranche. Om verantwoord verder te kunnen groeien was een verdere professionalisering van de organisatie wenselijk. De insteek was een gecommitteerde operationeel manager te vinden, die gezamenlijk met de huidige directie, Virupa naar een hoger niveau kan brengen.

Rol van Marktlink

In eerste instantie heeft Marktlink gezamenlijk met de directie uitgebreid gebrainstormd over de eigenschappen waaraan een participant moest voldoen. Vervolgens heeft Marktlink Virupa geanalyseerd en beschreven in een informatiememorandum en een waardebepaling uitgevoerd. Met verschillende potentiële participanten zijn daarna gesprekken gevoerd. Juridische ondersteuning behoorde eveneens tot de dienstverlening van Marktlink.

Filter