Klant

Achterkamp Bedrijfsopleidingen, een professioneel opleidingsinstituut voor Bedrijfshulpverlening (BHV) en Brandweer is opgericht in 1995. Het echtpaar Achterkamp heeft de onderneming sinds de oprichting uitgebouwd van een ambulante BHV-aanbieder tot een professionele organisatie. Zo beschikt de onderneming over een eigen oefencentrum voor het simuleren van uiteenlopende ongevalsituaties. De onderneming bestaat uit een team van 21 vaste medewerkers en 25 freelancers. Zij verzorgen dagelijks opleidingen op locatie en op het oefencentrum in Baak. Achterkamp Bedrijfsopleidingen is aangesloten bij Brandweertrainingen Nederland, een organisatie met 9 landelijke oefencentra voor opleiding en training van brandweerkorpsen.

Wens

Het echtpaar Achterkamp heeft begin vorig jaar Marktlink Fusies & Overnames B.V. benaderd om, gezien beider leeftijden, de eerste stappen te zetten in een overnametraject en daarmee de continuïteit van de onderneming te waarborgen.

Rol van Marktlink

Het begeleiden van het totale proces waaronder onder andere opstellen waardering, opstellen informatiememorandum, vaststellen van het kopersprofiel, ontwerp van de gewenste transactiestructuur, benaderen van kandidaten, begeleiden en voeren van onderhandelingen, opstellen en uitonderhandelen van overnamecontracten, aansturing van en controle op het financieringstraject.

Filter