Klant

Alexander Kist, voormalig werkmaatschappijdirecteur binnen Getronics PinkRoccade.

Wens

De heer Kist was op zoek naar een bedrijf dat zich bij voorkeur richt op projecten of detachering (“urenbusiness”) . Het bedrijf moest een procesgestuurd karakter hebben, waarin kwaliteitsmanagementmethoden toegevoegde waarde kunnen hebben. De voorkeur gaat uit naar business to business, in de private sector, waarbij het contact met de eindgebruiker belangrijk is.

Zijn wens ging uit naar een gezond bedrijf met verbeterpotentieel, eventueel met internationale aspiraties.

Rol van Marktlink

Marktlink heeft de heer Kist begeleid in het zoekproces naar een geschikte onderneming. In dat kader heeft de heer Kist ook zelf TTF aangedragen. Dit heeft erin geresulteerd dat een deelbelang in TTF is aangekocht. Marktlink heeft de onderhandelingen gevoerd voor de uitkoop van de oud–aandeelhouder en de overeenkomsten met de blijvende aandeelhouders. Tevens is de financiering verzorgd.

Filter