Klant

Technisch Handelsbureau Laverman B.V. heeft zich gespecialiseerd in de levering van machines, complete installaties en onderdelen hiervoor, die ingezet worden bij de verwerking van minerale grondstoffen zoals grind, zand, kolen, ertsen, puin alsmede bij de recycling en sortering van bouw- en sloopafval.

Wens

Omwille van zijn leeftijd wilde de heer Wille de werkzaamheden binnen Laverman binnen afzienbare termijn afbouwen. Derhalve had de heer Wille besloten de onderneming te verkopen. Bij voorkeur, indien haalbaar, aan het huidige management.

Rol van Marktlink

Marktlink Fusies & Overnames B.V. heeft zorggedragen voor de uitwerking van de transactie, waarbij haar rol zowel inhoudelijk was (opstellen informatiememorandum, onderhandelen, opstellen/beoordelen overeenkomsten, opstellen financieringsaanvraag), bemiddelend (tussen het management en verkoper en tussen partijen en de bank) als begeleidend (due diligence, overdracht bij de notaris).

Filter