Advisor uit Mijdrecht is een ICT-dienstverlener die sinds 1985 haar klanten proactief en 24/7 ondersteunt bij het realiseren van ICT-oplossingen. Het is een uitdaging voor MKB-bedrijven om toekomstgericht ICT in te zetten om te kunnen blijven groeien en optimaliseren. Advisor ondersteunt ondernemingen hierin en vertaalt technologische ontwikkelingen in oplossingen voor bedrijven zodat er snel ingespeeld kan worden op continue veranderingen in de markt en bedrijven toekomstbestendig blijven. Advisor bedient MKB-ondernemingen met veelal tijd kritische processen en/of een structuur met meer dan één vestiging. De organisatie levert diensten op het gebied van netwerkinfrastructuur, telefonie, monitoring, hosting en werkplekbeheer.

MKB Fonds heeft  een meerderheidsbelang genomen in Advisor ICT Solutions nadat zij eerder ook participeerde in Joheco Automatisering uit Hillegom en De Computerwacht uit Bodegraven, sectorgenoten van Advisor welke een samenwerking zijn aangegaan onder de ‘Futureproof Group’. MKB Fonds kwam in aanraking met Advisor door Marktlink Fusies & Overnames.

Reden koop

“Met MKB Fonds zijn wij beter in staat om de door ons gewenste schaalvergroting en verdere professionalisering te realiseren. Naast een autonome groei wordt ook een groei door ‘buy and build’ mogelijk. Huidige en nieuwe klanten profiteren hier van.”, aldus Eric van ’t Boveneind, de huidige algemeen directeur van Advisor.

Rol Marktlink

Marktlink heeft Advisor vanaf  begin tot eind begeleid in het verkoopproces. “Wij werden door Advisor-oprichter en voormalig directeur Ab Haveman ingeschakeld om de meest geschikte koper te vinden voor Advisor. Wij waren op de hoogte van de groeiambities van MKB Fonds in deze specifieke sector. Ondanks dat er ook interesse was vanuit andere potentiële kopers, was de keuze voor MKB Fonds snel gemaakt; door een samenwerking tussen de Futureproof Group en Advisor kunnen de partijen profiteren van elkaars sterke punten, schaalvoordelen en kennisdeling.”, aldus Niek Derks van Marktlink.

directeur advisor

Filter