Marktlink Fusies & Overnames

Overname Hesseling Vlees door Barry van Leeuwen

Home > Deals > Overname Hesseling Vlees door Barry van Leeuwen

Klant

Na ruim 15 jaar werkzaam te zijn geweest in loondienst binnen Hesseling Vlees diende zich de kans aan om het bedrijf over te nemen. De heer Kanters en de heer Hesseling wilden een stap terug doen (laatstgenoemde had eerder al de DGA-rol overgedragen aan de heer Kanters). Beiden heren blijven ook na de overname nog steeds betrokken.

Wens

De voornaamste wens betrof het begeleiden van de overdracht op een professionele wijze waarbij ook de goede onderlinge werkrelaties in stand zouden worden gehouden. Voor de deal was het arrangeren van de juiste financiering van belang zodat de beoogde dealstructuur kon worden gerealiseerd.

Rol van Marktlink

Marktlink heeft de onderneming begeleid in de waardering, dealstructurering, arrangeren van financiering, onderhandelingen, coördinatie van het due diligence en het toewerken naar een succesvol eindresultaat.

Hesseling Vlees Management Buy Out (MBO)