Klant

De besloten vennootschap Nexus Infra B.V. is actief in de wegenbouw.

Wens

Vanwege de eind vorig jaar door Ballast Nedam aangekondigde omvangrijke reorganisatie kregen 14 van de 16 medewerkers van de vestiging in Nijverdal ontslag aangezegd. Aangezien de vestiging ondanks de crisis nog steeds zwarte cijfers schreef, en mede door de grote onderlinge verbondenheid van het personeel, besloot voormalig vestigingsleider Marco Wijnen niet bij de pakken neer te gaan zitten. Daarom informeerde hij bij de hoofddirectie hoe zij zouden staan tegenover de oprichting van een nieuwe wegenbouwer, die onder andere de destijds door Ballast Nedam aangegane verplichtingen met diverse Overijsselse gemeenten zou voortzetten.

Ballast Nedam stond zeker niet onwelwillend tegenover dit initiatief, zeker ook vanuit het oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het ontstaan van Nexus Infra, waar een tiental ontslagen werknemers van Ballast Nedam een nieuwe uitdaging hebben gevonden. Ballast Nedam heeft alle vertrouwen in het nieuwe bedrijf en huurt juist daarom Nexus Infra in om de langlopende onderhoudscontracten met verschillende gemeenten uit te voeren totdat deze zijn afgelopen.

Rol van Marktlink

Marktlink heeft Marco Wijnen begeleid bij de gesprekken met Ballast Nedam, het opstellen van een business plan, het aantrekken van de bancaire financiering, en de afhandeling van de juridische aspecten.

Filter