Klant

Intoned B.V. is een landelijk actieve, middelgrote schoonmaakorganisatie met een sterk regionaal karakter. Intoned B.V. heeft 150 medewerkers (50 FTE) in dienst en biedt naast het interieuronderhoud ook het onderhoud van glaswerk en vloeren aan. Tevens ontplooit zij groothandelsactiviteiten ten behoeve van contractsrelaties. De onderneming heeft een goede reputatie en is in staat om een totaalconcept aan schoonmaakdiensten aan te bieden.

Wens

De heer Peters van Nijenhof is oprichter van de onderneming. De heer Lampert is sinds lange tijd actief binnen de onderneming en mede-aandeelhouder. Mede vanwege de leeftijd, maar ook vanwege activiteiten in een andere branche is besloten de aandelen in Intoned B.V. te verkopen. De voorkeur van de beide eigenaren ging uit naar een partij die onder de juiste voorwaarden de onderneming kon overnemen. Daarnaast was het van belang dat de onderneming een vergelijkbaar ‘DNA’ zou hebben als Intoned B.V.

Rol van Marktlink

De heren Peters van Nijenhof en Lampert werden bij het opstellen van een informatiememorandum, het bepalen van het kopersprofiel, de selectie van geschikte kandidaten en de onderhandelingen in het overnametraject, bijgestaan door Marktlink. Na het ondertekenen van de intentieovereenkomst heeft Marktlink ten behoeve van de overname van de aandelen de contracten opgesteld.

Intoned

Filter