Klant

Ecotrans is een transportbedrijf, gespecialiseerd in het transport van veevoeders en aanverwante producten. Er zijn circa 70 medewerkers in dienst en de jaaromzet bedraagt ongeveer 8,5 miljoen euro. Het transport wordt verricht met een 45-tal bulkcombinaties, waarmee jaarlijks ruim 650.000 ton veevoer wordt vervoerd.

Wens

Bennie Wisselink is reeds sinds 1976 actief bij Ecotrans en sinds 1988 aandeelhouder. Sinds 2005 heeft hij de dagelijkse leiding van het bedrijf overgedragen aan Roel den Hollander.

De voornaamste wens van de heer Wisselink was om de onderneming over te dragen tegen een verantwoorde prijs waarbij als uitgangspunt werd genomen dat Ecotrans als zelfstandig bedrijf kon blijven voortbestaan.

Zittend directeur Roel den Hollander komt uit een (transport)ondernemersnest en wist dat de verkoop van Ecotrans eens zou plaatsvinden. Omdat het ondernemersgevoel kriebelde en hij graag Ecotrans zelfstandig wilde voortzetten, was hij verheugd dat Marktlink had onderzocht dat de management buy-out van Ecotrans tot de mogelijkheden behoorde.

Rol van Marktlink

Met de inschakeling van Marktlink zijn de wensen van de heer Wisselink uitgekomen. Door het uitdenken en doorrekenen van de transactie door Marktlink zijn partijen, na onderhandeling, tot overeenstemming met elkaar gekomen. Gezien de ervaring met het ophalen van financieringen heeft Marktlink voor Roel den Hollander een financieringsmemorandum opgesteld en tevens gesprekken gevoerd. Tot slot heeft Marktlink tevens de koopovereenkomst opgesteld.

Kortom, Martktlink heeft partijen gedurende de gehele procedure bijgestaan met haar kennis en kunde.

Ecotrans

Filter