Klant

C. Colijn & Zonen

Wens

Colijn is actief als groothandel c.q. exporteur van bloembollen met als afzetgebied Europa en als afzetmarkt droogverkoop. De oud-eigenaar, de heer H.Colijn, was werkzaam binnen de onderneming maar maakte zelf geen deel uit van de directie. Om een einde te maken aan deze lastige positie als eigenaar en werknemer heeft de heer Colijn besloten, mede gezien zijn persoonlijke ambities, die buiten de onderneming liggen, zijn aandelen te verkopen aan een strategische partij.

Rol van Marktlink

Marktlink heeft Colijn begeleid bij het zoeken van een geschikte overnamepartner en heeft daartoe een informatiememorandum en een waardebepaling van de onderneming opgesteld. Vervolgens heeft Marktlink de onderhandelingen met de koper gevoerd en de overdracht begeleid.

Filter