Klant

Amsterdam Capital Trading (ACT) is een sales en trading specialist in de Europese CO2-reductie markten. Zij verhandelen CO2-emissierechten tussen bedrijven die een tekort of overschot aan deze rechten hebben. Met de invoering van de EU-doelstelling om minimaal 20% CO2-reductie te realiseren in 2020 is een steeds sterkere marktwerking ontstaan. Naast de CO2-emissierechten verhandelt ACT (groene) energiecertificaten die worden uitgegeven bij de milieuvriendelijke opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met windmolens.

Wens

ACT bestaat sinds eind 2009 en heeft in deze korte tijd een sterke positie weten te verwerven als specialist in de Europese CO2-reductie markten. Door deze sterke groei ontstond bij de onderneming de behoefte aan begeleiding en een professionelere aandeelhoudersstructuur. Er werd gezocht naar een partij met ervaring, een goed netwerk en meer senioriteit.

Rol van Marktlink

ACT werd in het opstellen van een informatiememorandum, de selectie van geschikte kandidaten en de onderhandelingen in het overnametraject, bijgestaan door Marktlink. Na het ondertekenen van de intentieovereenkomst heeft Marktlink ten behoeve van de herkapitalisatie van de aandelen de financieringsaanvraag opgesteld en ondersteuning verleend bij het opstellen van de contracten.

Filter