BTC is opgericht door eigenaar William van der Stappen. In 2005 startte hij vanuit Dongen met de handel van uit China geïmporteerde scooters. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid naar circa 10 medewerkers en worden er jaarlijks ruim 5.500 scooters verkocht in hoofdzakelijk Nederland, hetgeen zich vertaalt in een top 3 positie qua verkoopaantallen.

In 2015 begeleidde Marktlink bij de verkoop van AGM Scooters aan investeringsmaatschappij MKBFonds. Met die zogeheten pre-exit werd tevens ingezet op een taakstellende groeistrategie. In het kader daarvan werd BTC begin 2016 benaderd voor een fusie met AGM. Hoewel verkoop en fusie destijds geen agendatopic was, biedt deze mogelijkheid veel kansen op gebied van in- en verkoop. Daarnaast biedt de fusie een unieke kans voor de zoon van William, Mitchell van der Stappen, die op termijn beide bedrijven gaat aansturen. Hierdoor is de continuïteit voor de ondernemingen eveneens gewaarborgd. Mede daarom werden de fusiegesprekken toch opgestart.

In de nieuwe setting hebben de eigenaren van AGM en BTC een gelijk belang in een Koopholding, die volledig eigenaar is van zowel AGM als BTC. Tevens heeft MKBFonds een belang in deze koopholding. Gedrieën wordt de komende jaren gewerkt aan het verder laten groeien en professionaliseren van beide organisaties en het profiteren van betere in- en verkoopcondities. De labels van AGM en BTC blijven beide bestaan. Ook zullen de bedrijven vanuit hun eigen locaties de werkzaamheden voortzetten.

Marktlink heeft BTC bij het gehele fusieproces begeleid, van eerste oriëntatie tot en met afronding bij de notaris. Daartussen zorgde Marktlink voor een strak geleid proces tijdens de onderhandelingen, het boekenonderzoek en de vastlegging van de juridische documentatie.

BTC Scooters

Filter