Klant

GeoTax is in 1996 ontstaan uit de overname van de gelijknamige businessunit van KLM-Aerocarto. WOZ Support is opgericht in 1998 en heeft zich ontwikkeld tot een dienstverlener op het gebied van de WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken). De activiteiten bestonden en bestaan in hoofdzaak uit de levering van software en dienstverlening aan gemeenten. De diensten en producten waren hoofdzakelijk gericht op de WOZ-activiteiten. Met ingang van 2002 hebben de aandeelhouders van GeoTax en van WOZ Support besloten hun bedrijfsactiviteiten te bundelen in één onderneming en die onder te brengen onder de holding genaamd GeoTax. De heer Haverkamp is de afgelopen jaren algemeen directeur geweest bij GeoTax. Bij het bedrijf werken circa 75 mensen.

Wens

De heer Haverkamp heeft gezien zijn leeftijd de wens uitgesproken zijn aandelenpakket te verkopen aan een externe partij. In dit proces is gezocht naar een strategische partij welke toegevoegde waarde kan bieden aan GeoTax.

Rol van Marktlink

Marktlink heeft het gehele traject begeleid. Het opstellen van een informatiememorandum en een waardebepaling, het zoeken van geschikte kopers, het voeren van de onderhandelingen, het opstellen van de contracten en het begeleiden van de juridische afronding.

Filter