Het negatieve imago van de private-equitymarkt wordt met name gevoed door berichten in de media over grote bekende bedrijven als Hema, V&D en recent weer Unilever. Private equity (PE) zou bedrijven volstoppen met schulden en vervolgens leegzuigen. In het MKB is dat laatste zeker niet het geval. De perceptie wordt wellicht gewekt, omdat in elke transactie wordt gewerkt met bankschulden. Dat geldt echter ook voor overnames gedaan door het management van binnen (MBO) of van buiten (MBI).

PE-partijen willen juist dat bedrijven groeien en waarde creëren. De focus ligt hierbij wel op rendement, dat is waar het ze om gaat. Uit internationaal onderzoek blijkt dat bedrijven het onder leiding van PE’s beter doen. Het verkopen aan een strategische partij betekent meestal het einde van de autonomie en de betrokkenheid van de ondernemer. Het verkopen van (een deel van) de onderneming aan een investeerder is met name geschikt voor die ondernemer die, of het bedrijf dat, toe is aan een volgende fase.

Wat zoekt een private-equitypartij?

Private-equitypartijen analyseren proposities over vier assen;

 1. Groeipotentieel
  Bedrijven die hard groeien zijn bij uitstek interessant voor een investeerder: ‘hoe gaan we de EBITDA verdubbelen’ is een veelgestelde vraag. Bedrijven met beperkte groeikansen vinden ze vaak niet interessant.
 2. Multiple arbitrage
  Hoe hoger de absolute winst van een bedrijf, des te hoger is vaak de multiple die er betaald wordt voor een bedrijf. Niet alleen is het risico van een groot bedrijf lager dan bij een klein bedrijf, maar bovenal betalen internationale grote fondsen vaak hogere multiples.
 3. Synergiepotentieel
  Veel investeerders willen waarde creëren door een ‘add-on’-strategie, oftewel een aantal overnames doen en middels synergievoordelen extra waarde creëren. Als er al een aantal mogelijke overnamekandidaten is geünificeerd zal een investeerder meer interesse hebben om het bedrijf te kopen.
 4. Hefboompotentieel
  Tegelijkertijd streven veel investeerders naar een totaalrendement van ongeveer 20% per jaar. Zolang banken financieren voor ongeveer 5% per jaar, zal een investeerder genegen zijn zoveel mogelijk bankfinanciering op te halen zodat deze de hefboom/leverage maximaal kan inzetten om zoveel mogelijk bedrijven te kopen. Of 10 miljoen in bedrijf investeren, of voor 10 miljoen vijf bedrijven van 10 miljoen per bedrijf kopen met 40 miljoen bankschuld.

Een investeerder zal altijd zoeken naar bedrijven waar tenminste van 2 tot 3 van de 4 kenmerken sprake is. Hierbij heeft elke investeerder zijn eigen focus. De één is puur gericht op een ‘add-on’-strategie, terwijl de ander meer op herstructurering focust. Bedenk daarom dus goed hoe je eigen bedrijf gepositioneerd is op deze assen.

Voor elke ondernemer die een partner zoekt voor de volgende fase in zijn/haar ondernemersbestaan of voor de volgende fase van het bedrijf is een geschikte investeerder. Het aanbod is echter ongelooflijk groot en divers. Zoek de investeerder die jouw passie en plan deelt, dan wordt het (vaak) een succes!

Column Tom Beltman: De Ondernemer