Het gehele overnameproces is al een spannend en veelbewogen geheel en het afketsen van een deal brengt daar geen verandering in. Om mogelijk risico te beperken adviseert Marktlink u om het zo lang mogelijk ‘onder de pet’ te houden. Bij overnames wordt tenslotte veel vertrouwelijke informatie uitgewisseld tussen koper, verkoper en adviseurs. Door uw inner circle klein te houden, levert dat bij het afketsen van een deal minder onrust op. Er hoeven minder mensen ingelicht te worden en dit beperkt op haar beur het risico op het negatief beïnvloeden van de uw bedrijfsvoering.

Wed ook niet op één paard tijdens de transactie. Pas in de fase van intentieonderhandelingen is er sprake van exclusiviteit, door eerder in het proces meerdere geïnteresseerde partijen op te lijnen, kunt u voorkomen dat er geen transactie plaatsvindt bij het afhaken van een koper.

Houd er rekening mee dat er altijd iets kan gebeuren. Overnameprocessen zijn veelbewogen en dynamisch. Probeer uw emoties onder controle te houden en het van de zakelijke kant te bekijken. Het is aan te raden een adviseur in de arm te nemen die ratio van emotie weet te onderscheiden.

Maar wees ook niet te bang voor een no deal, zo slaagt 95% van de trajecten die Marktlink aangaat. Na de due-diligencefase van een overnametraject gaat slechts 2 tot 3% van de transacties niet door.


Deze column werd geschreven door Vincent Pastoor voor het Marktlink Magazine van juni 2019. Lees het volledige magazine en haar eerdere edities hier.