Nieuwsberichten tonen een wereld die tot stilstand is gekomen. Bij veel ondernemers is dit ook het geval: goedlopende bedrijven zijn in enkele weken afhankelijk van noodmaatregelen om te kunnen blijven bestaan. Aan de andere kant spreken we ook ondernemers voor wie de beperkende omstandigheden vooralsnog geen invloed hebben, en zelfs ondernemers die het drukker hebben dan ooit.

Uit de gesprekken met ondernemers blijken grote verschillen tussen sectoren, en binnen de sectoren weer grote verschillen tussen bedrijven. De situatie bij opdrachtgevers laat zien dat er binnen bedrijven ook weer verschillen kunnen zijn. Een toeleverancier aan bouwmarkten en tuincentra geeft aan: “de consequenties van corona verschillen enorm per land. In België en Oostenrijk zijn bijvoorbeeld alle bouwmarkten gesloten, waarmee de omzet naar 0 is teruggelopen. In landen waar dit niet het geval, zoals Nederland en Denemarken, zien we juist een zeer sterke toename in de omzet. Tot nu toe is het effect per saldo niet heel groot. Onze verwachting is dat volgend jaar alles weer normaal zal zijn. Om die reden verwacht ik in het verkoopproces ook geen effect van corona op de waarde van mijn onderneming.”

Daarbij geeft de manier waarop met de crisismaatregelen wordt omgegaan een beeld van de veerkracht van een onderneming. Een producent van prefab bouwelementen waarvan wij de verkoop begeleiden: “de mensen die thuis kunnen werken doen dat, maar de productie draait volop door. We hebben genoeg voorraad ingekocht om de productie maanden draaiend te kunnen houden. We gaan niet bij de pakken neer zitten, maar laten nu juist zien dat we een sterk bedrijf zijn.” Een opvallende verandering is dat een hoog voorraadniveau voorheen werd gezien als een verbeterpunt voor het werkkapitaal. In de afgelopen maanden bleek een hoge voorraad voor ondernemers juist een kracht, omdat zij konden leveren waar de concurrentie reeds was uitverkocht.

De verwachting van de experts is gelukkig nog steeds dat de huidige crisis van tijdelijke aard is, en dat Nederland op middellange termijn kan terugkeren naar een gezonde economische situatie. Daarentegen zal de manier waarop naar ondernemingen wordt gekeken wel degelijk veranderen: vanuit de overnamepraktijk zullen risicospreiding en flexibiliteit een belangrijke positie in gaan nemen.