De 42-jarige Torny verkocht TSN in 2006 aan Asito, maar bleef zelf aan als directeur. Eind vorig jaar deed hij zijn resterende aandelen van de hand om opnieuw het zelfstandig ondernemerschap op te pakken. Hij heeft zich daarbij laten inspireren door de automatiseringsproblemen en -ontwikkelingen in de thuiszorgmarkt. ‘Bij TSN namen we vaak verlieslatende, bijna failliete thuiszorginstellingen over. Die bleken te kampen met slecht functionerende automatiseringssystemen. Mijn vaststelling is dat efficiënt werken in de zorg pas kan als je een geïntegreerd totaalpakket gebruikt dat de backoffice ondersteunt én de dagelijkse praktijk van zorgverleners.’

Automatisering

Torny richtte het bedrijf Reware op en trok een aantal ontwikkelaars aan om zo’n complete oplossing voor de (thuis)zorg te ontwikkelen. Die oplossing moet het hele zorgproces ondersteunen: van administratie, facturatie en verloning tot aan planning, tijdsregistratie en indicatie. Hij koos bewust voor nieuwbouw en niet voor een oplossing die al op de markt voorkomt. ‘Mijn ervaring leert me dat er bij de bestaande softwarepakketten voor de zorg altijd wel bepaalde functionaliteit ontbreekt. Het zijn ook vaak bedrijven die vanuit de ict de zorgsector zijn gaan benaderen. Ik wil software op de markt brengen die is gebaseerd op jarenlange kennis van de zorg.’

Het beeld dat hij voor ogen heeft, is een zorgverlener die met zijn handheld of een ander mobiel apparaat aan een bed staat en direct gegevens van een patiënt kan inzien en eventueel kan bijwerken in de backoffice. Door de bedrijfsprocessen integraal te ondersteunen en er als het ware één doorlopend proces van te maken verwacht Torny te komen tot meer efficiency, lagere (licentie)kosten en een hogere kwaliteit van de dienstverlening. Hij wijst erop dat ict in de (thuis)zorg pas de laatste jaren in een stroomversnelling is geraakt, onder andere door de komst van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), waarbij de gemeenten een belangrijke rol hebben gekregen. ‘Er zijn nog steeds instellingen die met planborden en kaartsystemen werken. Onder druk van de overheid om het werk slimmer en effectiever te doen zie je de laatste jaren een tendens tot verregaande automatisering.’

Garantie

Torny geeft als voorbeeld dat zijn software alarmeert wanneer een verpleegkundige een bepaalde bekwaamheid dreigt te verliezen. ‘Wanneer iemand een diploma tot verpleegkundige haalt is diegene bevoegd en bekwaam om het vak uit te oefenen. Maar de eisen worden steeds strenger. Als een verpleegkundige bijvoorbeeld een halfjaar lang geen katheter heeft geplaatst, dan is die persoon nog wel bevoegd, maar niet bekwaam meer om zoiets nog te doen. Onze software geeft een signaal wanneer zoiets dreigt te gebeuren.’

Daar waar Reware de backofficestromen afdekt, zocht Torny nog een mobiele oplossing. Dat hoopt hij nu via de aankoop van Elmo ICT Solutions af te dekken. Dit bedrijf uit Woerden is een leverancier van elektronische mobiele oplossingen voor de thuiszorg. Het bedrijf wordt samengevoegd met Reware, maar beide merknamen blijven voorlopig bestaan. Elmo ICT levert producten als de Xigo Handheld, Xigo Web en MobiCare Mobile. Het bedrijf koppelt overigens zijn producten al met zorginformatiesystemen van partners als PinkRoccade Healthcare, Cegeka, TCM, Unit4, Allegro, Quintiq en Cormel IT.

Vindt Torny dat geen probleem? ‘Nee’, beweert hij, ‘klanten zijn vrij om te kiezen: ze kunnen ook apart een Elmo-product aanschaffen, zonder Reware. Of ze kiezen voor een Elmo-product dat wordt gekoppeld aan een ander backofficeproduct. Wij zullen natuurlijk wel wijzen op de voordelen van onze totaaloplossing. Klanten die naar Reware overstappen krijgen van ons een harde garantie dat zaken efficiënter gaan verlopen.’ Torny verwacht na de zomer de eerste klanten voor zijn totaalpakket te kunnen binnenhalen.

Elmo

Elmo ICT Solutions (tien man) levert al zo’n twaalf jaar planning- en registratieapplicaties voor mobiele telefoons waarmee de ambulant werkende zorgverlener op locatie de administratie kan bijwerken. Marktlink Fusies & Overnames begeleidde eigenaren Henk Witvoet en Frank Imholz bij de verkoop aan Jan Torny. Het tweetal blijft na de overname als minderheidsaandeelhouder betrokken.

Dit artikel is gepubliceerd op www.computable.nl.