Bereken met de Marktlink Multiple eenvoudig het prijskaartje van jouw onderneming

De verkoopbereidheid in het mkb is in vijf jaar tijd nog nooit zo hoog geweest. De helft van de mkb-ondernemers is bereid hun onderneming morgen te verkopen. Met één kanttekening: voor een goede prijs. Ondernemers zijn bang dat zij – mede vanwege corona – hun zaak voor een ‘koopje’ van de hand moeten doen. Terwijl: de kans om bij een overname een goede prijs te bedingen, is groter dan ooit. Dan moet je wél weten wat je bedrijf waard is. De Marktlink Multiple helpt daarbij.

Wat is iets waard? Vraag en aanbod bepalen de prijs. Zo zijn Tesla-aandelen in trek, maar zelfs eigenaar Elon Musk noemt de aandelenkoers voor zijn onderneming ‘te hoog’. De waarde van Bitcoin is explosief gestegen, net als de prijzen van woningen. In een jaar tijd schoot de huizenprijs in ons land met bijna 15 procent omhoog, vanwege een nijpend tekort. Dat roept de vraag op: wat is de waarde nog waard?

Weten wat uw bedrijf waard is?

Doe de Marktlink Multiple

Multiple als indicatie voor prijs

De waarde en het aantal transacties op de Nederlandse M&A-markt zit in de lift. Tegelijkertijd ziet Marktlink best vaak transacties onnodig mislukken, omdat de waardering van bedrijven niet duidelijk is.

Tom Beltman, partner bij Marktlink: “De prijs die bij overdracht wordt betaald voor bedrijven is in veel gevallen een vermenigvuldiging van het brutobedrijfsresultaat (EBITDA x factor). Het brutobedrijfsresultaat is het resultaat vóór rente, afschrijvingen en belastingen. De factor waarmee vermenigvuldigd wordt, noemen we binnen de M&A-sector de multiple. Met de multiple en de EBITDA wordt veelal de ondernemingswaarde van een bedrijf vastgesteld. Door hier de liquide middelen bij op te tellen en de rentedragende schulden ervan af te trekken – met een eventuele correctie voor een afwijkend werkkapitaal – wordt de prijs berekend.”

Door de onbekendheid met de materie en het ontbreken van bruikbare handvatten zien wij dat veel kopers en verkopers te grote ‘veiligheidsmarges’ inbouwen naar elkaar. Ze starten dan de onderhandeling met een onoverbrugbaar verschil. Dat ziet Tom regelmatig in de praktijk: “Stel: zowel de kopende als de verkopende partij willen op 10 miljoen euro zaken doen. Door een verkeerde inschatting start de verkoper veiligheidshalve hoog, op 15 miljoen euro. Tegelijkertijd kiest de koper juist voor een laag openingsbod: 5 miljoen euro. Dat gat is zo groot dat zij het nooit meer eens gaan worden.”

Verschillende indicatoren om waarde te bepalen

Zonde, want met de juiste berekeningen is juist in het mkb vaak een goede indicatie te geven van wat een bedrijf waard is. Tom: “De meeste multiples richten zich alleen op de branche of sector waarin het bedrijf zich bevindt. Dit dekt onvoldoende de lading en zet met name verkopers van kleinere bedrijven op het verkeerde been door de waarde veel te hoog in te schatten. De Marktlink Multiple houdt naast (1) branche rekening met nog 3 kenmerken van het bedrijf om de waarde te bepalen: (2) het aantal medewerkers van de onderneming, (3) of het huidige management wél of niet aanblijft na verkoop en (4) met de EBITDA-omvang. Aan de hand van vier eenvoudige vragen berekenen mkb-ondernemers heel gemakkelijk een indicatie van de reële verkoopprijs. Waardoor beide partijen niet op 5 en 15 miljoen de onderhandelingen starten, maar bijvoorbeeld op 8 en 12 miljoen. Zo kom je wel nader tot elkaar. En met een goede adviseur vind je dé partij voor wie jouw bedrijf de meeste waarde heeft.”

Voordelen private equity

Binnen de private-equitymarkt is veel kapitaal in omloop. Investeerders zoeken een goed renderende bestemming. Inmiddels is bij bijna de helft van de transacties die Marktlink begeleidt een private-equitypartij betrokken. Voor mkb-ondernemers liggen er mooie kansen om samen met een private-equitypartij groei te realiseren en nieuwe markten te betreden, in Nederland én in het buitenland. Pre-exit-transacties, waarbij de ondernemer een deel van het bedrijf aan een investeerder verkoopt, nemen om die redenen toe. Zo kunnen ondernemingen sneller groeien en risico’s spreiden, terwijl het bestaande management aan boord blijft. Met name voor private equity is het waardeverhogend als het management blijft participeren in de organisatie waarin zij investeren.