Vrijheid om te doen wat hij wilde. Dat was in 2007 voor Max Blom de belangrijkste reden om MBrands B.V. – met de watersport kledingmerken Magic Marine en Mystic – te kopen. Hij wilde dat geheel volgens z’n eigen filosofie uitbouwen. Met succes: onder leiding van Blom groeiden Magic Marine en Mystic uit tot internationale spelers en verviervoudigde de omzet. Drie jaar geleden stelde hij zich de vraag ‘hoe verder, op de lange termijn?’ “Ik had twee kinderen in de zaak werken en zij gaven aan dat ze het CEO-schap te heftig vonden. Dan moet je een andere oplossing zoeken. Mijn pensioen zat in het bedrijf, daarom moesten eerst ook de financiële consequenties duidelijk worden.” Blom maakte een duidelijk strijdplan, “Het belangrijkste uitgangspunt: de merken en mijn kinderen moesten goed terechtkomen. Om niets over het hoofd te zien, omringde Blom zich met adviseurs. “Ook al denk je dat je veel ervaring hebt en het zelf kan, je gaat absoluut dingen vergeten,” zegt Blom. “De wereld van vandaag de dag is zo complex. Het gaat je absoluut geld kosten als je denkt: dat doe ik wel even.” Toen kwam zeilmaker North Technology Group in beeld.

“Dan is het zaak je einddoel voor ogen te houden”

“Ze maakten al decennia zeilen en begonnen ook kites te ontwikkelen. Ze hadden een logistiek centrum nodig en dat hadden wij met MBrands beschikbaar. Bovendien was er een prachtige cross-over en synergie tussen de drie merken mogelijk.” Blom zag commercieel geen belemmeringen en juridisch en financieel geen steken te laten vallen, schreef hij een pitch uit voor een onafhankelijk adviesbureau in fusies en overnames. Marktlink overtuigde, won zijn vertrouwen en maakte dat meer dan waar.

Onderhandelingstactiek

“Het formaliserende traject was een zware beproeving en de gemoederen liepen geregeld hoog op. Contracten van tachtig pagina’s over iets dat je ook in vijf pagina’s kunt vertellen. Dan is het zaak je einddoel voor ogen te houden en daarin heeft Marktlink mij goed bijgestaan. Ze zorgen steeds voor een goede onderhandelingstactiek en zeiden het ook als ik beter even niet aan tafel kon komen zitten.” Vijf maanden onderhandelen later is Blom bovenal blij en trots. “Omdat het bedrijf is verkocht aan zo’n mooie partij en ook vanwege de toekomst die de merken, de kinderen, de organisatie en het management hebben. Dat begon bij een strijdplan maken en goede begeleiding zoeken. Absoluut essentieel.”


Max Blom verkocht in 2018 zijn bedrijf aan de North Actionsports Group. Dit deed hij met de verkoopbegeleiding van Marktlink. Onderdeel van het dealteam voor deze transactie was onder andere Niek Derks. Het bericht over deze overname verscheen 12 februari in het Algemeen Dagblad.