In Noord-Europa is bijna 80 procent van de ondernemers van plan om het bedrijf binnen tien jaar over te dragen. Dit percentage was nog nooit zo hoog. Ook in Nederland blijft dit fors, namelijk 73 procent. Gelijktijdig dachten Nederlandse bedrijfseigenaren ook niet eerder zo nadrukkelijk na over het kopen van een onderneming: 70 procent speelt momenteel met die gedachte. Deze en andere inzichten geeft de jaarlijkse Marktlink Bedrijfsovernamemonitor, die Marktlink in november 2021 voor de achtste keer op rij presenteerde en waar naast Nederland ook cijfers uit Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken in meegenomen zijn.

Lees hier het persbericht in De Telegraaf

Bekijk het artikel

Tom Beltman, partner van Marktlink: “Veel bedrijven hebben de onzekere situatie van corona achter zich gelaten en kijken positief vooruit. De verkoopintentie die Marktlink ook in voorgaande jaren al gemeten heeft, is de afgelopen tijd daadwerkelijk uitgevoerd. In de eerste zes maanden van 2021 vonden er in Nederland 55 procent meer fusies en overnames plaats dan in dezelfde periode vorig jaar.”

Driekwart verkoopt bij goed bod

Corona heeft veel ondernemers aan het denken gezet.

Tom: “Ze hebben de afgelopen anderhalf jaar meer tijd voor bezinning genomen. Als gevolg daarvan kijken ze zakelijker naar hun bedrijf. Wat heeft het nodig om in de toekomst succesvol te blijven? En welke rol of welk aandeel wil ik daarin hebben? De Marktlink Monitor laat zien dat 75 procent van de Nederlandse ondernemers het bedrijf meteen zou verkopen als de juiste prijs gegeven wordt. En 90 procent verwacht sowieso binnen tien jaar te verkopen.”

Private equity sluit aan bij wens ondernemer

Het valt op dat 80 procent van de ondernemers aangeeft een deel van de bedrijfswaarde uit de risicosfeer te willen halen. Dat voornemen maakt de weg vrij voor overnames door private-equityfondsen. Deze zoeken immers naarstig naar rendement in de markt en vinden in gezonde bedrijven een interessante investering met veel potentie. De combinatie van meer zakelijkheid en de aanwezigheid van veel kapitaal in de markt, stuwt de overnamegolf. En die golf heeft zijn top zeker nog niet bereikt.

Hogere waardering

Dat de terughoudendheid voor private equity is omgeslagen in een positieve houding, vindt Tom niet verrassend.

“Inmiddels hebben bekende fondsen voldoende aangetoond dat zij delicaat omgaan met hun acquisities. Er is respect voor cultuur en historie van mkb-bedrijven. Ik zie zelfs regelmatig oud-eigenaren nog lang werkzaam blijven binnen het bedrijf. Uiteindelijk wil iedereen een gezond en groeiend bedrijf. Daarin slaag je alleen wanneer je respectvol omgaat met de medewerkers, de historie en wat er is opgebouwd. Bovendien zorgt de marktsituatie er ook voor dat de waardering van bedrijven hoger is. Private equity kan hier eenvoudig en snel op acteren.”

Ondernemers voelen ook aan dat er veel vraag is naar bedrijven; 83 procent van de ondernemers denkt dan ook dat de waarde van het bedrijf het komende jaar gaat stijgen of gelijk blijft.

Europa is de norm

Op het vlak van internationalisering maakt de bedrijfsovername momenteel grote stappen.

Tom: “In de mkb-overnamemarkt is er sprake van internationalisatie, een trend die tot uiting komt in steeds meer cross-border deals. In 80 procent van de transacties zien wij internationale partijen aan tafel. In ongeveer eenderde van de transacties leidt dit tot een deal met een internationale partij. Dit stijgt jaar na jaar.”

Vooral Duitsers zetten de deur naar andere landen open: 60 procent van hen heeft interesse in de aankoop of verkoop van een bedrijf in het buitenland. Nederlandse ondernemers zijn iets terughoudender, maar toch is het voor 40 procent een serieuze optie.

Tom: “Voor de discussie over wel of geen sterk Europa, lijkt enkel nog plaats in de politiek en in de media. Het bedrijfsleven acteert al op Europees niveau. Grenzen zijn er nauwelijks meer. Het belangrijkste bezwaar tegen een internationale overname, gaat over culturele verschillen. Zo’n 43 procent van de Nederlandse ondernemers ziet dat als een risico. Ik ben van mening dat die angst niet geheel gegrond is. Bij overnames in het mkb blijft de identiteit van bedrijven bijna altijd overeind. Dat 56 procent van de bevraagden aangeeft een lokale adviseur nodig te hebben bij een eventuele buitenlandse overname, bevestigt mij in de gedachte dat men tegenwoordig heel goed snapt dat cultuur en lokale aanwezigheid voor vrijwel elke onderneming essentiële succesvoorwaarden zijn.”

Waardestijging ondernemingen verwacht

De nabije toekomst ziet er volgens Tom goed uit.

“Er zijn nog Europese landen die serieuze corona-schade te repareren hebben. In Duitsland heeft 56 procent van de bedrijven omzet verloren en in Denemarken zelfs 66 procent. Tegelijkertijd is er in heel Europa weer meer vertrouwen. Vorig jaar nog vond 46 procent van de ondernemers het een goed moment om te verkopen. Nu denkt 60 procent daar zo over. In Nederland verwacht 54 procent ondernemers dat ze de waarde van hun bedrijf de komende jaren kunnen laten groeien.”

Is mijn bedrijf verkoopklaar?

Doe de test