Is uw bedrijf ook gegroeid van een klein, overzichtelijk bedrijf naar een (middel)grote speler? En bent u steeds minder vaak bezig met zaken die in aanvang tot uw dagelijkse werkzaamheden behoorden? En dat waar u goed in bent en het leukst vindt om te doen? Bijvoorbeeld commercie, techniek of styling/sourcing? Wordt u ook steeds vaker in de rol van manager gedwongen? Ondernemers blijken in deze fase minder gelukkig te zijn dan in de beginjaren van hun bedrijf. Natuurlijk zien zij als ondernemer volop kansen voor het bedrijf. Maar het najagen van deze kansen betekent nog meer groei en nog meer mensen. Je hoort hem zuchten.

Directeur aannemen?

Een ander punt dat steeds meer ondernemers bezig houdt is het privé vermogen. In de fiscale aangiftes staat een mooi vermogen genoteerd. Hoe vaak ik echter hoor: ‘Leuk, maar daar merk ik privé nog niet zo veel van’ of ‘wat als er iets met het bedrijf gebeurt’? ‘Ach’, zeggen raadgevers. ‘Geen probleem dan neem je toch gewoon een directeur aan?’. Theoretisch natuurlijk de beste oplossing. Je geeft iemand anders de verantwoording voor jouw bedrijf, die juist het managen van een bedrijf naar een volgende fase goed beheerst. Maar ik hoor de ondernemer al weer denken. ‘dus die man gaat met mijn vermogen ondernemen’, bij wie komt deze man als er problemen zijn?’, ‘kan ik het wel loslaten?’ ‘wie financiert de volgende stappen?’.

Deelbelang verkopen

Voor veel ondernemers is dit niet de oplossing. Een pre exit zou dit wel kunnen zijn. Wat houdt dit in het kort in? De ondernemer verkoopt een deelbelang in zijn bedrijf aan een investeringsfonds. Dit kan zowel een meerderheids- als minderheidsbelang zijn. Met deze verkoop stelt hij een deel van zijn zakelijk vermogen veilig. Met een professionele mede-aandeelhouder is het ook makkelijker om volgende stappen te zetten. Bijvoorbeeld door een managementteam te formeren dat onder mede verantwoordelijkheid van de investeerder valt. Steeds vaker zien wij dat ondernemers terug gaan naar datgene wat ze het leukst vinden en waar ze ook het best in zijn. Bijvoorbeeld focus op commercie, sourcing of techniek. Samen met de investeerder worden de groeiplannen geconcretiseerd. Dit kan autonoom maar ook door de overnames.

Juiste investeerder

Investeerders hebben over het algemeen als doel om binnen 5 tot 7 jaar een exit te maken. Ook hier zijn meerdere scenario’s. Wij zien ondernemers na een periode van groei samen met de investeerder een exit maken en afscheid nemen, maar wij zien ook ondernemers het bedrijf weer terugkopen samen met het management.

De kunst is natuurlijk wel om de juiste investeerder aan boord te halen passend bij het bedrijf en de ondernemer. Dat is met een paar honderd investeringsfondsen nog best een uitdaging. Maar wel een leuke.