‘Help, een groot deel van mijn vermogen zit in mijn bedrijf!’ Dit is de feitelijke situatie van veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. In economisch roerige tijden is dit natuurlijk iets wat zorgen baart.

Een ander punt van zorg voor veel ondernemers is het gemis van een echt klankbord. Elke ondernemer kent dat gevoel wel. Er moeten besluiten genomen worden over de koers van het bedrijf, maar deze zijn lastig. Met wie ‘klankbord’ je dan over dit soort keuzes. Natuurlijk lopen er tal van adviseurs rond in elk bedrijf. Prachtig al die adviezen, bij een verkeerd besluit kost het mij geld en…

Bedrijfsverkoop

Natuurlijk is de verkoop van het bedrijf bij deze overwegingen een oplossing, maar veel ondernemers zijn daar nog niet aan toe. Ze zijn van mening dat het bedrijf de komende jaren (veel) beter zal presteren dan op dit moment en willen daar onderdeel van zijn. Een belangrijk deel van de waarde van je bedrijf veilig stellen, iemand naast je op strategisch niveau en wel baas in eigen huis blijven klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch is dit realiseerbaar.

De afgelopen jaren is er veel vermogen gevloeid van de beurs naar investeringsfondsen die een focus hebben op het midden- en kleinbedrijf. Vermogen van particulieren die genoeg hebben van de lage rente en de slechte performance van de beurs. Fondsen, groot en klein, professioneel en minder professioneel, gespecialiseerd en niet gespecialiseerd die allemaal op zoek zijn naar goede beleggingen. Hier zien wij een trend ontstaan die inspeelt op de wensen van veel ondernemers op dit moment.

Aandelenverkoop

Basisgedachte is dan dat een minderheidsaandeel (30-49%) verkocht wordt en een meerderheid van de waarde van de onderneming veilig gesteld wordt (60-70%). Vervolgens wordt een gezamenlijke koers voor de komende 4-7 jaar uitgestippeld om daarna een volledige aandelenverkoop te realiseren.

Natuurlijk zijn hier nadelen aan verbonden. De ondernemer gaat feitelijk een huwelijk aan met de investeerder en zal dus meer overleg hebben dan daarvoor. Operationeel blijft de leiding volledig in handen van de ondernemer, maar op strategisch niveau is overleg noodzakelijk. Hier schuilt vaak ook het voordeel. Door dit klankbord wordt de ondernemer meer geprikkeld en uitgedaagd om na te denken over de toekomst, wat het bedrijf ten goede komt.

Bedrijfsovernames

Zeer belangrijk bij dit soort ’bedrijfsovernames’ is natuurlijk dat de juiste partij gevonden wordt tussen de tientallen fondsen die er zijn. Naast de juiste partij moet ook naar een passende structuur gezocht worden en last but not least moeten er natuurlijk goede afspraken gemaakt worden tussen de nieuwe partners.

De afgelopen jaren zijn er al veel van dit soort deals gesloten, maar met name dit jaar heeft het een vlucht genomen. Veel ondernemers ervaren het hebben van een gecommitteerde partner als zeer prettig in deze roerige tijden.

Bekijk hier het artikel